Hazai hírek

A “Manuál”, vagyis a kézikönyv, amit a legtöbbször frissítenek

Gyakorlatilag csak a dátumokat írták át benne…

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Ďalej v materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok. V zmysle tohto rozhodnutia sa taktiež polročné prázdniny v termíne 1. február 2021 neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

18156
%d bloggers like this: