Matematika Tanuljunk

Szorzótábla

Az írásbeli szorzás
Az olyan összeadást, amely során többször adjuk össze ugyanazt a számot, röviden is leírhatjuk egy más művelettel.  Így egyszerűsítünk, és kevesebbet kell írni. A szorzótáblák ismerete fontos az írásbeli szorzás alkalmazásánál.

A szorzást műveletét a többszörös összeadás helyett használjuk.

Például:
2+2+2+2 = 4 · 2

Az írásbeli szorzást úgy végezzük, hogy a szorzótényezőket egymás mellé írjuk. És az első tényezőt, a szorzandót aláhúzzuk. A szorzótényezőket tetszőleges sorrendben írhatjuk le. A szorzást kezdhetjük a legkisebb és a legnagyobb helyiérték felől is.

  • Ha a legkisebb helyiérték felől kezdjük, akkor a következő számot egy helyiértékkel jobbra toljuk.
  • Ha a legnagyobb helyiértékkel kezdjük, akkor a következő számot egy helyiértékkel balra toljuk.
  • Ha az egyik szorzótényező 1-sel kezdődik vagy végződik, akkor nem kell aláhúzni és 1 szorzást már megspóroltunk.
  • Az újabb szorzatokat egymás alá írjuk. Ha az egyik szorzás eredményeként kétjegyű szám jött ki, akkor az utolsó jegyet leírjuk és a többit hozzáadjuk a következő helyiértékhez. A végén ezeket összeadjuk. Az összeadás eredményeként kapjuk a szorzatot.

A szorzás eredményét szorzatnak hívjuk.

Szorzótábla