Felhívások Kitekintő

Ösztöndíj magyar jogászképzésre

Pályázati kiírás Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra 2021

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjprogram  a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

A pályázati kiírás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj célja támogatás nyújtása a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, ezzel megteremtve a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködés lehetőségét.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával (a továbbiakban: Államtitkárság), valamint a Budapesti Ügyvédi Kamarával (a továbbiakban: Kamara) együttműködve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: támogatás).

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12.00 óra közép-európai idő szerint.

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

%d bloggers like this: