Ének/Zene Tanuljunk

Zeneelmélet – modális hangsor, moll hangsor, ütemezés

Modális hangsorok összefoglalva:

modális hangsor, moll hangsor, ütemezésDúr jellegű (nagy terces) hangsorok jellegzetes hangközük Eredetileg egyházi hangsorok; Az antik görög zene hangsorait vette át a gregorián zene. A gregorián hangsorok nem pontosan egyeztek meg a görög hangsorokkal, de az elnevezéseik megmaradtak. Ma a diatonikus hangrendszer hét hangsorának, módusának: az ion, dór, fríg, líd, mixolíd, eol és a lokriszi hangsornak a gyűjtőneve.

ion / dúr (dó-sor)
líd (fá-sor/dó-sor fi-vel) b4
mixolíd (szó-sor/dó-sor tá-val) k7

Moll jellegű (kis terces) hangsorok jellegzetes hangközük

eol / moll (lá-sor)
dór (re-sor/lá-sor fi-vel) n6
fríg (mi-sor/lá-sor tá-val) k2

Szűkített jellegű
(lokriszi (ti-sor) k2, sz5)