6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

Magyar nyelv – Az 5. évfolyam tananyagának ismétlése: a hangalak és jelentés viszonya

 tananyagának ismétléseAz 5. évfolyam tananyagának ismétlése: a hangalak és jelentés viszonya. Az egy- és többjelentésű szavak, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak, hangutánzó szók, szótárak: szinonima, frazeológiai, állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások. A hangalak és a jelentés viszonya alapján a szavakat különböző csoportokba sorolhatjuk: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak. Anyanyelvi műveltségetek gyarapítására forgassátok az értelmező, a szinonima és a frazeológiai szótárakat. Az állandósult szókapcsolatokat átvitt jelentésükben használjuk, ezek a szólások, szóláshasonlatok, közmondások és a szállóigék.

Tanító: Habán Hajnalka
Értékelő/konzulens: Leczkési Anikó

https://viki.iedu.sk/content/1_MJL_6r_opakovanie_uciva_5r_vztah_vyznamu_tvaru_slov.pdf

%d bloggers like this: