6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

Magyar nyelv – Az igék: felosztás a cselekvő és cselekvés viszonya szerint

Az igék: felosztás a cselekvő és cselekvés viszonya szerint
Fodor Péter

Az igék: felosztás a cselekvő és cselekvés viszonya szerint

A cselekvő és a cselekvés viszonya szerint öt igefajtát különböztetünk meg:
cselekvő igéket, műveltető igéket, visszaható igéket, ható igéket és szenvedő igéket.
Minden igefajtához más igeképző járul.
Műveltető ige: -at, -et, -tat, -tet
Visszaható ige: -kozik, -kezik, -közik, -kodik, -kedik, -ködik stb.
Ható ige: -hat, -het
Szenvedő ige: -atik, -etik, -tatik, -tetik

Tanító: Fodor Péter
Értékelő/konzulens: Leczkési Anikó

https://viki.iedu.sk/content/gGDlJSnWX8/EDUTV_MAD/5_MJL_6r_slovesa_typy_slovies.pdf

%d bloggers like this: