6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Az oszthatóság jelei

Az oszthatóság jelei. Sok esetben egy számról meg tudjuk mondani, hogy milyen számmal osztható, anélkül, hogy magát az osztást el kellene végeznünk. Ehhez azonban meg kell tanulnunk a legfontosabb oszthatósági szabályokat.

Az oszthatóság kérdésével Blaise Pascal francia matematikus foglalkozott.

Kettővel való oszthatóság

Pontosan azok a számok oszthatók kettővel, melyek 2-re, 4-re, 6-ra, 8-ra és 0-ra végződnek.
A kettővel osztható számot páros számnak, a nem oszthatót pedig páratlan számnak nevezzük.
Példák: 2, 46, 124, 9000, 129 998

Hárommal való oszthatóság

Egy szám akkor és csakis akkor osztható hárommal, ha számjegyeinek az összege is osztható hárommal.
Példa: 462 4 + 6 + 2 = 12 osztahtó hárommal, tehát a 462 is osztható hárommal

Néggyel való oszthatóság

Egy szám akkor és csakis akkor osztható néggyel, ha az utolsó két számjegyéből alkotott kétjegyű szám is osztható néggyel.
Példa: 5432 – 32 osztható néggyel, ezért az 5432 is osztható néggyel

Öttel való oszthatóság

Az öttel osztható számok ötre, vagy nullára végződnek.
Példa: 45, 800, 975, 4430

Kilenccel való oszthatóság

Egy szám akkor és csakis akkor osztható kilenccel, ha számjegyeinek az összege is osztható kilenccel.
Példa: 243 2 + 4 + 3 = 9 osztható kilenccel, ezért a 243 is osztható kilenccel.

Tízzel való oszthatóság

Pontosan azok a számok oszthatók tízzel, melyek nullára végződnek.
Példa: 30, 450, 6670, 9000

%d bloggers like this: