6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Szögek összehasonlítása

Szögek összehasonlítása. Egy pontból induló két félegyenes mentén kettévághatjuk a rajzlapot.

Az egy pontból kiinduló két félegyenes a síkot két szögtartományra osztja.

Ezeket a tartományokat röviden szögnek ne­vezzük. A kiindulópont a szög csúcsa, a félegyenesek a szög szárai.

A szög csúcsa mint középpont körül a szög szárai közé rajzolt körívvel jelöljük, hogy melyik szögtartományra gondolunk.

A szögek elnevezésére általában a görög ábécé kisbetűit használjuk.
Leggyakrabban az első négy betűt:

𝛼α (alfa)

𝛽β (béta)

𝛾γ (gamma)

𝛿δ (delta)

Három pont három szöget is meghatároz. Ezeket szoktuk az ábrán látható módon három nagybetűvel is jelölni: 𝐴𝐵𝐶ABC∢𝐵𝐴𝐶BAC∢𝐴𝐶𝐵ACB∢.

Szögek összehasonlítása

Néhány különleges szögnek saját neve van, ilyenek a nullszög, a derékszög, az egyenesszög és a teljesszög.

Szögek összehasonlítása

Hegyesszögnek nevezzük a nullszögnél nagyobb, de a derékszögnél kisebb szögeket.

Tompaszögnek nevezzük a derékszögnél nagyobb, de az egyenesszögnél kisebb szögeket.

Homorúszögnek nevezzük az egyenesszögnél nagyobb, de a teljesszögnél kisebb szögeket.