6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Tizedestörtek szorzása 10‑zel, 100‑zal, 1 000‑rel

Tizedestörtek szorzása 10‑zel, 100‑zal, 1 000‑rel. / Miklós György

Tizedes törtekkel úgy szorzunk, mint egész számokkal. A részszorzatokban nem tesszük ki a tizedesvesszőt. A szorzatban annyi tizedes jegyet jelölünk, amennyi a szorzandóban és a szorzóban összesen van. (Tizedes jegynek nevezzük a tizedes vesszőtől jobbra lévő számjegyeket.)

Ha tizedestörteket kell megszoroznunk 10-zel, 100-zal, vagy 1 000-rel, akkor a tizedesvessző vándorol jobbra a nullák száma szerint:
 ha 10-zel szorzunk, akkor egyet csúszik jobbra a tizedesvessző:
5,298 4 · 10 = 52,984
 ha 100-zal szorzunk, akkor kettőt csúszik jobbra a tizedesvessző:
5,298 4 · 100 = 529,84
 ha 1 000-rel szorzunk, akkor hármat csúszik jobbra a tizedesvessző:
5,298 4 · 1 000 = 5 298,4
Ha a szám végére kerül a tizedesvessző, akkor eltűnik, ha pedig még ennél is tovább kell vándorolnia a tizedesvesszőnek, akkor 0-kat írunk a szám végére.

https://viki.iedu.sk/content/tyfApLtNJe/EDUTV_MAD/31_MADMAT_6r_nasobenie_desatinnych_cisel_10_100_100.pdf