Könyvajánló Magyar nyelvtan Szabadidő Tanuljunk

Cs. Nagy Lajos: J vagy Ly?

Cs. Nagy LajosCs. Nagy Lajos nyelvész legújabb munkafüzete, a J vagy Ly?, a TINTA Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A több mint 120 feladatot tartalmazó munkafüzet változatos formában segíti a j hang helyes jelölésének elsajátítását, a helyesírási készség fejlesztését, emellett pedig az anyanyelvi nevelés más területein való jártasságok magasabb szintre emeléséhez, valamint a nyelvi és kulturális ismeretek bővítéséhez is hozzájárul. Minden korosztálynak lehetővé teszi az önálló ismeretszerzést és anyanyelvi kompetenciájuk fejlesztését.

Előszavában a szerző leszögezi: „A hagyományos írásmód a hangjelölés területén egyrészt a családnevek régies írásmódjának a megtartásában, másrészt pedig − néhány egyéb szó megőrzött írásképe mellett − a mai köznyelvi hangrendszerünkből már hiányzó ly hang ly [ellipszilon] betűvel történő rögzítésében érvényesül. A korábban ejtett ly hang − a jésített l-féle hang − ma már csak a palóc és a moldvai magyar nyelvjárásban fordul elő, a köznyelv hangrendszeréből kiveszett, írásrendszerünk azonban megőrizte az ly betűt. Jó néhány szóban hagyományosan ly a j hang jele, vagyis ugyanannak a hangnak a jelölésére két különböző betűt használunk. Időről időre fel-felújul a vita az ly eltörléséről. Helyesírásunknak ez az egyszerűsítése elsősorban gyakorlati okok miatt nehézségekbe ütközik. Óriási munkát és anyagi terhet jelentene az ly eltörlése a sajtótermékek, a könyvek (iskolai tankönyvek) újranyomtatásában. Az ly betűnek írásrendszerünkben több évszázados hagyománya van, s a megszokás jelentős megtartó erő.”

Különböző típusú és nehézségi fokú feladatok között lehet válogatni:

  •  szó- és mondatkiegészítés
  •  hibakeresési és hibajavítási feladatok
  •  csoportosítás
  •  mondatalkotási és szövegalkotási gyakorlatok
  •  nyelvi fejtörők, keresztrejtvények
  •  szókereső és szóalkotási feladatok
  •  közmondások, szólások, szóláshasonlatok kiegészítése és megfejtése

A feladatok egyéni és iskolai munkára is alkalmasak, a kiadvány végén található megoldások az önellenőrzést segítik. A munkafüzet utolsó fejezetében komplex feladatok kaptak helyet, melyek között a gazdagon illusztrált gyakorlatok a vizuális memória oldaláról is támogatják a szavak helyesírásának rögzülését.

A kiadvány összeállítója Cs. Nagy Lajos, a magyar helyesírás egyik szakértője, számos népszerű gyakorlókönyv szerzője. A TINTA Könyvkiadónál eddig megjelent munkafüzetei: A tulajdonnevek helyesírása, Egybeírás és különírás munkafüzet, Hangjelölési munkafüzet, Szóalaktani elemzések, Szófajtani és szószerkezeti elemzések, Mondattani elemzések.

Ide kattintva elolvashat egy részletet Cs. Nagy Lajos könyvéből!

Webshopjukban itt található – jelenleg kedvezményesen.

Kiemelt kép: A könyv egyik feladatának kiragadott részlete

Kapcsolódó:

Pölcz Ádám: Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek 20–21–22.