Kitekintő

Tabu a gyermekirodalomban

Tabu a gyermekirodalomban
Tabu a gyermekirodalomban

Tabu a gyermekirodalomban címmel jelent meg tanulmánykötet a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudományos és Művészeti Pályázata; Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék munkatársainak gondozásában.

A kötet felelős szerkesztője Varga Emőke; szerkesztői: Pusztai Virág, Turcsányi Enikő.

A kötetet a szerzők részvételével mutatja be a felelős szerkesztő a Jókai Klubban (Hollós út 5. Budapest 1121), 2021. november 5-én, 14 órai kezdettel.

A tabutémák néhány éve elvétve jelentek meg a magyar gyermekirodalomban, a nemzetközi trendek, a társadalmi konvenciók elmozdulása, a „kibeszélési kényszer” mára azonban gyermekirodalmi paradigmaváltást eredményezett. A legutóbbi időszakban mindez társadalmi diskurzust is maga után vont. E jelenség irodalomtudományi szempontból izgalmas témákat vetett és vet fel, ráirányítja a figyelmet többek közt a szerzői szándék és felelősség, a multimediális szövegek megformálása és közvetítése módjainak problémáira. Lélektani és pedagógiai szempontból pedig azzal a fejlődés- és szociálpszichológiai vonatkozású kérdéssel szembesít, hogy a detabuizálás során reflektált valóság milyen módon épül be, illetve építhető be az élmények rendszerébe, és az erre vonatkozó gyermeki tapasztalat hogyan segítheti elő a megküzdési stratégiák repertoárjának bővülését és a személyiségfejlődés folyamatát.
A kötet tizenkét tanulmánya amellett, hogy az elmúlás, a gyász, a másság, a szocializációs problémák, a kulturális sztereotípiák lelepleződése, a családi krízisek, a test medikalizálódása, a szexualitás stb. témájának árnyalt bemutatásához az irodalomtudomány és -történet, valamint az elméleti pszichológia perspektíváit is működésbe hozza, a verses, a kortárs- és népmesei példaszövegekhez a történetközvetítés lehetséges módjainak praxisa felől is közelít.

A későőszi, halottak napi ünnepek idején a kötet több, elmúlásról és halálról szóló tanulmánya szolgálhat aktuális olvasmányként.

Bárdos József írása a halálról szóló népköltészeti alkotások nyelvének jellemzőivel (is) foglalkozik, Galuska László és Szinger Veronika arról szólnak, hogy bár „a közeli hozzátartozók halálának kérdése hosszú ideje szerepel a gyermekirodalomban, hiszen nagyon sok mese kezdődik például a szülők halálával,” a téma kortárs gyermekirodalomban való megjelenése és ennek befogadása mégsem problémátlan.

Bajzáth Mária rámutat, hogy „a családi és az intézményes nevelés gyakorlatának gyakran nem része a halálról való nyílt kommunikáció. A XXI. század kultúrája sem könnyíti meg a halál elfogadását, nem készít fel a változásokra és a halált leválasztja az életről. A halállal kapcsolatos kogníciók, a „halál tudata,” „az egyén végességéről szerzett tudás,” a halálról alkotott kép fokozatos fejlődésen megy keresztül. Élethosszig tartó tanulást jelent, amelynek alapjait kisgyermekkorban szerezzük meg.”

A XX. század előtt a mindennapi élet szokásaihoz hozzátartoztak az élet és a betegség, az egészség és a halál kérdései is. „Az óvodában és az iskolában azonban kevés szó esik ezekről a tabunak számító témákról, pedig a megismerés prevenciós funkciót is betöltene. A krízishelyzetekben, a felkészítés során hallott információk és tanácsok segíthetnének megtanulni a természetes emberi viszonyulást, kapaszkodót nyújtanának a szeretett személyek elvesztésének megéléséhez, gyászban történő feldolgozásához”. Révész Renáta és a kötet fentebb hivatkozott szerzői mindennek fontosságát bőséges népköltészeti, klasszikus és kortárs gyermekirodalmi példaanyagon keresztül igazolják.

Előzmények

2021. május 14-15-én a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszéke hazai és határon túli felsőoktatási intézmények oktatóinak, valamint a gyermekkultúra és -irodalom kutatóinak és szakértőinek részvételével online konferenciát szervezett. Tizenöt, egyenként 40-50 perces előadás hangzott el: a programot a kari JGYTV YouTube-csatornán közvetítette, az előadásokat több, mint 2000 néző követte. Az érdeklődésre tekintettel az előadások szerkesztett szövegéből tematikus kötet készült.

Adatok
Cím: Tabu a gyermekirodalomban
Kiadó: Magyar Gyermekirodalmi Intézet
Támogató: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tudományos és Művészeti Pályázata; Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék
Lektor: Daróczi Gabriella
Felelős szerkesztő: Varga Emőke
Szerkesztő: Pusztai Virág, Turcsányi Enikő

Szerzők és címek
Irodalomtörténeti témák
BÁRDOS József
főiskolai tanár, professor emeritus
Tabutémák a népdalokban és -mesékben
GALUSKA László Pál – SZINGER Veronika
főiskolai docens – főiskolai tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Kar
Árnyak kertje
LOVÁSZ Andrea
gyerekirodalom-kutató, kritikus
Testi ügyek. Vicces vagy undi
URBANIK Tímea
docens, Szegedi Tudományegyetem JGYPK Művelődéstudományi Intézet
Tabu és életigenlés: Gimesi Dóra tündérmeséiben
PETRES Csizmadia Gabriella
adjunktus, igazgatóhelyettes, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Detabuizálás a kortárs meseregényben
WITTMANN Ildikó
magyar szakos tanár, kritikus, gyermekirodalmi programszervező
Szex, tabu, rock’n’roll – vagyis mi számít tabunak a hazai gyerekkönyvekben?
Pszichológiai és mesepedagógiai témák
SZÉL Erzsébet
Debreceni Egyetem BTK Humán Tudományok Doktori Iskola doktorandusza
Életmese a mentalizáció és az élményfeldolgozás kapcsolata mesékben
BAJZÁTH Mária
mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely vezetője
„Hogy a halál ne tabu legyen…” A Népmesekincstár mesepedagógia eszközei és módszerei kisgyermekkorban a halál témakörében
ORLIK Ilona
mesemondó, Pompás Napok Nagyköveti szakmai csoport tagja
Hogyan fejezik ki a népmeséink a kimondhatatlant
RÉVÉSZ Renáta Liliána
pszichológus, gyásztanácsadó, meseterapeuta
Prevenciós előadások lehetőségei mesékkel – a veszteségek, a halál, a gyász és a válás témájában, az óvodában és az iskolában
Esettanulmányok
CSETE Klára – KOPECZKI Kinga
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék hallgatói, a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport tagjai
Mi nem való egy gyerekkönyvbe?
DOMOKOS Eszter – LUDÁNYI Noémi
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék hallgatói, a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport tagjai
Empirikus kutatások a tabutémákról