6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

Magyar nyelv – A számnevek felosztása

Hencz Kornélia  dokumentum számnevek felosztása
Hencz Kornélia

A számnév

számnév személyek, dolgok, tárgyak mennyiségét, vagy sorban elfoglalt helyét nevezi meg. A mondatban a mennyiség-, ill. kijelölő jelző szerepét tölti be.

A számnevek csoportjai:

 

  • Határozott számnevek: pontosan megnevezik a számot vagy a sorrendi helyet. A határozott számnév lehet:
    • tőszámnév: egész számot jelöl (három)
    • törtszámnév: az egész szám tört részét nevezi meg (harmad)
    • sorszámnév: a sorban elfoglalt helyet jelöli (harmadik)
  • Határozatlan számnevek: nem nevezik meg pontosan a számot vagy a sorrendi helyet (sok, néhány).

Tanító: Hencz Kornélia
Értékelő/konzulens: Méry Mária

https://viki.iedu.sk/

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/21_MJL_6r_cislovky_rozdelenie.pdf

%d bloggers like this: