Felhívások Konferencia

XXVII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA – VIDEÓKONFERENCIA

2022. március 17-én videókonferencia formájában szervezi meg az EME (Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár) Műszaki Tudományok Szakosztálya a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával a huszonhetedik Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakát.

A kutatási munka ösztönzésére és eredményeinek ismertetésére hivatott Kárpát-medencei fórum ezúttal is nyitott a reáltudományok művelői számára.

Benevezhetnek határon innen és túlról egyetemi hallgatók, doktorandusok és a műszaki tudományok fiatal művelői. 

„A műszaki tudományok művelése mögött mindig ott áll egy többletmotiváció, hiszen a tudományág egyik jellegzetessége a közvetlen, gyakorlati hasznosság. Informatizált, technologizált, folyamatosan gazdagodó (műszaki) világunk arra késztet bennünket, hogy lépést tartsunk az állandó fejlődéssel, s hogy a megszerzett új tudást folyamatosan továbbadjuk, ösztönözve, serkentve az erre kíváncsi fiatalok érdeklődését, illetve a lehetőségeinkhez mérten járuljunk hozzá szakmai fejlődésükhöz.”

Amint az előző ülésszakon bebizonyosodott, az FMTÜ nagymértékben hozzájárul az erdélyi magyar műszaki értelmiség szakmai színvonalának emeléséhez, a kutatási munka ösztönzéséhez, a tudományos kapcsolatok kialakításához, valamint a magyar műszaki nyelv műveléséhez.

A válogatott tanulmányok az MTMT-ben is elérhető lektorált kiadványokban fognak megjelenni (a Műszaki Tudományos Közlemények, illetve az Acta Materialia Transylvanica folyóiratban két nyelven).

BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓK a konferencia honlapján.

(A 2021-es programfüzet itt olvasható:  http://eme.ro/fmtu/EME_FMTU-programfuzet_2021.pdf)

Fiatal Műszakiak

%d bloggers like this: