Könyvajánló Szabadidő Versenyek

Mi jót olvastál? – Lelkes Darina

Rohanó világban élünk – sajnos egyre gyakrabban hallom a rádióban, a tévében: keveset olvasunk. A XXI. században az a válasz: ott az internet. Rendben  de az ember kiskorától kel, hogy bővítse szókincsét. A helyesíráshoz, fogalmazáshoz, a szép beszédhez olvasásra van szüksége az embernek.

Alapiskolás koromtól az emlékeimben él a feladott kötelező olvasmány szépen beosztva az egész tanévre, és a tartalom leírása. A Tüskevár, az Egri csillagok, A Pál utcai fiúk stb.

Az idő múlásával elgondolkodom: minden más volt régen. Tavaly májusban nyugdíjas lettem. A COVID-19 járvány megálljt! parancsolt. A szabadidő rengeteg, így egy harmonogram szerint élek, háztartás, bevásárlás, virágok ápolása, kultúra stb, és az olvasás.

Rengeteg könyvem van, Így lt sorozat, Pokoli történetek, Vujity Tvrtkótól, Frei Tamástól, sikerült megvásárolnom Claire Kenneth könyveit: Éjszaka Kairóban, Holdfény Hawaiiban, Május Manhattanben, Neonfény a Nílus felett, Egon naplója tökéletes kikapcsolódás.

Sok-sok helyen jártam a könyvek olvasásakor és sok életérzés megérintett.

Szeretem Danielle Steel könyveit is. Elgondolkodtat, más kontinensekre eljuttat, más kultúrát ismerhet meg az olvasó, és a történelmet is áttekintheti.

Nemrég vettem a könyvesboltan Lengyel Olga Öt kéményEgy auschwitzi túlélő igaz története című könyvét: ajánlom mindenkinek. Sajnos a történelmet megváltoztatni nem lehet… még most is beleborzongok a szörnyűségbe, borzalmas emberi szenvedésbe.Sok a kérdés még mindig e fejemben, amire keresem a választ a mai napig.

A következő könyv, amit olvasni fogok, Mario Livio: Galilei és a tudománytagadók. Kicsit nehéz téma, de szeretném a látókörömet bővíteni.

Hetente kettő könyvet olvasok. Nagyon örülök, hogy megszólítottak: Mi jót olvastál?

Lelkes Darina, Dunaszerdahely

 

A Szentszék megbízottja felkérte a jezsuita szakértőket, hogy egyenként hagyják jóvá vagy pedig utasítsák vissza Galilei öt fölfedezését, elsőként az állócsillagok sokaságáról szólót, különös tekintettel a Tejúton találtakra.

Abban, hogy az első kérdés az állócsillagok sokaságára vonatkozott, majdnem bizonyosan szerepe volt a Giordano Bruno-ügy súlyos emlékének. A perben Brunónak az az állítása volt az egyik ellene felhozott vádpont, hogy az univerzum határtalan és lakott világok sokaságát foglalja magába. Az ítélet és a tragikus végkifejlet közismert. Galilei pedig most azt állította, sikerült kiderítenie, hogy a Tejúton korábban nem észlelt állócsillagok sokasága található.

Galilei tanai elfogadhatatlanná váltak az egyház számára. Hiába érvelt az idős matematikus, hogy vizsgálódásaival a Biblia érvényét pontosította, az inkvizíció nyomozóit nem győzte meg.

Livio aprólékosan bemutatja az egyenlőtlen viadalt, mely térdre kényszerítette az agg Galileit.

Az eretnekség vádjait végül párhuzamba állítja a mai klímagondokkal, az igazság és a tudomány napjainkban is zajló relativizálásával.

A kötet a tudomány szabadságának védirata, és a szerző a „harmadik kultúra” szellemében jól érthetően közvetíti Galilei kutatásait.

Európa Könyvkiadó, 2021

Az Éjszaka Kairóban az elmúlt évtizedekben sem vesztett varázsából, romantikájából, izgalmas, fordulatos meseszövése változatlan élményt jelent. Hősnője Anna, a szép magyar asszony, gazdag svéd férjével érkezik Egyiptomba. 1939-ben itt állomásozik az angol Gold Stream Gárda, s George Dowery, a délceg gárdakapitány beleszeret Annába. A többi szereplő: Barbara, a szeretőit váltogató angol ezredesné, Mirjam, a félvér lány, Zilahy Zoltán, a fiatal magyar orvos és társaik… sorsukat a második világháború kitörése dönti el. A nemzetközi légkörben még zajlik a fényűző élet, Faruk király nyári palotájában garden party van, de Ras el Tinben az angol flotta már bevetésre kész, és McCornik ezredes még nem is sejti, hogy barátnője, Lili Lane – nemcsak énekesnő… Az Éjszaka Kairóban lebilincselő regény, és egyben érdekes kordokumentum is.

Árkádia Kiadó, 1990

A II. világháború alatt a koncentrációs táborba tartó vonatról szedte le a harmadik férje – az első kettőt megölték a háború alatt – 1956-ban pedig ő döntött úgy, hogy elhagyja az országot. A nyomasztó múlt ellenére Kende Klára – írói nevén Claire Kenneth – romantikus regényeivel lett világhírű. A kilencvenes években itthon is divatba jött, de csak kevesen tudták, hogy a könyvek szerzője a századelő Budapestjén született…

%d bloggers like this: