Kitekintő

Mozgóképkultúra, kommunikáció, apokaliptikus hagyomány

Mozgóképkultúra, kommunikáció, apokaliptikus hagyomány címmel új kiadványokat mutattak be Egerben az Eszterházy Film- és Médianapokon – számol be róla az egri

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet.

A X. Eszterházy Film- és Médianapok keretében bemutatták a Eszterházy Károly Katolikus Egyetem MKI Film- és Médiatudományi Tanszéke oktatóinak legújabb tudományos publikációit. Dr. habil. Szíjártó Imre és Nagy Péter Mozgóképkultúra és médiaismeret 11-12. című tankönyvéről, Dr. Hulyák-Tomesz Tímea Bevezetés a sportkommunikációba című kötetéről, valamint Dr. Mizser Attila (szlovákiai magyar író, költő, irodalomtörténész, szerkesztő) Apokalyptická tradícia v mad’arskej literatúre című szlovák nyelvű monográfiájáról Madarász Judit mestertanár kérdezte a szerzőket.
Dr. Hulyák-Tomesz Tímea kötete bemutatja, hogy a kommunikációs szempontok miként érvényesíthetők a sport különböző közvetlen és közvetett közléshelyzeteinek, társas interakcióinak, valamint a különféle sportesemények médiareprezentációinak vizsgálatában. A szerző elmondta, hogy kutatását, majd a kötet megírását a gyakorlat, az oktatói munkája – a sportszakos hallgatókkal közös, most már több mint tíz éves munkája – ösztöznözte. Az egyes témák bemutatása gyakorlatorientált, ezért a kötet alkalmazható tankönyvként a sporttudományi és kommunikációs képzésekben, felhasználható továbbképzéseken, de hasznos lehet azok számára is, akik egyszerűen többet szeretnének tudni a kommunikáció sportban betöltött szerepéről.
Dr. Mizser Attila monográfiája az apokaliptikus hagyomány irodalmi és vizuális művészeti reprezentációját vizsgálja. A tanár úr kiemelte, hogy a tudományos gondolatmenet kialakítását az oktatói munka, a szemináriumokon való beszélgetések, termékeny viták is inspirálják, továbbá megfogalmazta, hogy az „apokaliptikus diskurzus” alatt nemcsak az irodalom tematikus és szövegalkotási sajátosságait lehet érteni, hanem a kultúra egészében felbukkanó jelenségeket is, hiszen minden művészeti alkotás hátterében egy általános, nem közvetlenül esztétikai jellegű tapasztalat áll – gondolhatunk itt a modern és posztmodern, és az azutáni ember általános közegére, a világháborúkra, a környezetszennyezésre, a tudományos-technikai fejlődésre, a transzcendenciához való ambivalens viszonyra egyaránt.
Dr. habil Szíjártó Imre a Mozgóképkultúra és médiaismeret 11-12. című középiskolás tankönyvet mutatta be. A tankönyv jelenleg az Oktatási Hivatal tankönyvtárában olvasható, nyomtatott kiadása szeptemberre jelenik meg. A könyvhöz tanári segédanyag és tanmenet készül, ezek elektronikus változatban ugyancsak az OH oldalán lesznek elérhetők. A szerző a bemutatón a kötet szerkezetét mutatta meg (21 médiás és 9 filmes lecke szerepel a könyvben), illetve végigkövette egy lecke anyagát – ez a kiválasztott lecke a mém jelenségét tárgyalja.
Mozgóképkultúra
Mozgóképkultúra
Mozgóképkultúra

Fotók: Eszterházy Károly Egyetem

%d bloggers like this: