Fizika Tanuljunk

Távtanítás – 8. o – Az elektromos áramerősség és az elektromos feszültség mérése

Az elektromos áramerősség és az elektromos feszültség mérése A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül rögzítésre. A tanórák a YouTube-on érhetőek el a diákok szülők számára, akik szükség esetén az így létrehozott tudástár felhasználásával sajátíthatják el a tananyagot.

Tanár: Makán Tibor
Fizika, általános iskola 8. osztály

Az áramerősség

Amikor egy zseblámpában az elem kezd kimerülni, az izzó egyre halványabban világít. Ez azért van, mert a telep már nem képes elegendően nagy elektromos áram létrehozására. Más esetben előfordulhat, hogy egy áramkörben túlzottan nagy elektromos áram folyik, például rövidzárlat esetén. Ilyenkor az áramkört védő biztosíték megszakítja az áramkört. Ahhoz, hogy egy elektromos motor gyorsabban forogjon vagy nagyobb erőt tudjon kifejteni, nagyobb áramra van szükség. A nagyobb áram azt jelenti, hogy a fogyasztón, a vezetéken több töltés áramlik át adott idő alatt.

Az elektromos áramerősségjele: I, mértékegységét Ampère francia fizikus emlékére ampernek nevezték el, jele: A. Egy bizonyos áramköri elemen 1 A erősségű áram folyik át, ha másodpercenként 1 C töltés halad át rajta.

A definíció alapján az áramerősség (I), az átáramlott töltés (Q) és az eltelt idő (t) közötti matematikai kapcsolatot az

 összefüggés adja meg.

A környezetünkben található elektromos berendezések egy részében nagyon kicsi áramok folynak. A kis áramok megadásához a mA (milliamper = ezred amper) és a μA (mikroamper = milliomod amper) használatos.

Ampère életrajza

André-Marie Ampère (1776-1836) francia fizikus, ő adta meg az elektromos áramok mágneses hatásának matematikai leírását. Az elektromos áramerősség mértékegységét is róla nevezték el. Jelentős tevékenysége és munkássága alapján, az elektromosság Newtonjának is nevezték.

AZ ELEKTROMOS ÁRAMERŐSSÉG ÉS AZ ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG MÉRÉSE
%d bloggers like this: