Közösség

Az első magyar nyelven oktató fizikatanár: Mikó Béla

110 éve hunyt el (Bölöni) Mikó Béla,
Bauxit

110 éve hunyt el (Bölöni) Mikó Béla, az első magyar nyelven oktató fizikatanár, bánya- és kohómérnök, akadémiai oktató és szakíró. A fizika első magyar nyelvű oktatója, a bihari bauxit felfedezője.

Zalatnán született, a főgimnáziumot Kolozsváron végezte el az unitáriusoknál; a selmeci Akadémián szerzett bányamérnöki oklevelet, majd  két évig a nagybányai kincstári bányáknál gyakornokoskodott, ahol tisztjelölti bizonyítványt nyert. Ezután az osztrák pénzügyminiszterium által Bécsbe hivatott magasabb vegyészeti kiképeztetése végett az egyetemen, politechnikumban és a földtani intézetben. 1867-ben a m. pénzügyminiszterium által a selmeci bányaakadémiához rendeltetett kisegítő tanársegédnek, ott kezdett tanítani a kémia-fizika tanszéken. Elsőként ő adta elő a fizikát magyar nyelven az egyébként német tannyelvű intézményben.

1869-ben Budapestre a pénzügyminiszterium bányászati osztályába hívták be, 1870-ben Rézbányára királyi kohótisztté, 1872-ben Nagybányára királyi vegyelemzővé neveztetett ki.

Mikó Béla 1872-től a nagybányai bányaigazgatóság vegyelemző laboratóriumát vezette. 1903-ban ő hívta fel a figyelmet a bihari vörös színű ércre és mutatta ki arról, hogy az jó minőségű bauxit. A magyarországi bauxitkutatásról fontos publikációt tett közzé a Bányászati és Kohászati Lapokban 1906-ban.