Felhívások Közösség

Janda Iván emléktáblát helyeznek el Pozsonyban

15 éve távozott körünkből a felvidéki magyar zenei élet egyik meghatározó alakja, Janda Iván, az 58 éve rendszeres tevékenységet kifejtő Szlovákiai Magyar Tanítók Vass Lajos Kórusának alapító karnagya és művészi vezetője, tanár, kultúraszervező.

Janda Iván
Tibor Turi Török: Janda Iván

Janda Iván 1923. július 3-án született Pozsonyban. Gyermekkorát a Nyitra (Pográny) melletti Lapáson töltötte, ahol édesapja (Janda Árpád) tanítóként működött. A pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett, majd a Komenský Egyetem Bölcsészkarán tanári oklevelet szerzett. A pozsonyi I. majd III. Gimnáziumban kezdett el tanítani 1946-ban. 1950-ben már az induló magyar tanítási nyelvű Pedagógiai Gimnázium tanára, 1954-től igazgatóhelyettese, majd 1958-tól az említett tanítóképző, valamint a Pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alap- és Középiskola (később Gimnázium) igazgatója lett. Ebben a tisztségében 28 esztendőt töltött el, egészen 1986-ig, a nyugdíjba vonulásáig. Egyik megalapítója az Ifjú Szivek Dal- és Táncegyüttesnek, majd 1964. november 27-én Szíjjártó Jenő zeneszerzővel és Gyurcsó István költővel létrehozták a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarát (CSMTKÉ), amelynek 2007. április 2-én bekövetkezett haláláig karnagya és művészeti vezetője volt.

Közelgő 100. születésnapja alkalmából több civilszervezet és polgári társulás a Duna utca 13. szám alatt működő magyar intézmény homlokfalán (a Szalatnai Rezső-tábla mellett) egy emléktábla elhelyezését tervezi, amely megörökíti az utókor számára 34 éves pedagógiai és 61 éves művészeti tevékenységét. A cél megvalósítása érdekében gyűjtést hirdetünk a Ligetfalui Polgári Társulás alábbi, elkülönített számlaszámán. A bankszámlaszám már fogadja a pénzadományokat. Kérjük, hogy a számlatulajdonosnak szóló üzenetbe írják be Janda Iván nevét.

Janda Iván

 

OZ Petrzalka-Engerau-Ligetfalu p.t. számlaszáma:
ČSOB – Československá obchodná banka, a.s., Žižkov 11, 811 02 Bratislava
IBAN: SK18 7500 0000 0040 2992 4862
SWIFT/BIS: CECOSKBX

Az emléktábla szövege módosításra került és az elhelyezés engedélyeztetése is megkezdődött. Az ezzel kapcsolatos kérvényünket elküldtük a Pozsony-óvárosi Körzeti Hivatal polgármesterasszonyának, Ing. arch. Zuzana Aufrichtovának.

Zenei és szervezőtehetsége korán megmutatkozott, mindössze tizenhét éves volt, amikor megszervezte és vezényelte a közép- és főiskolások száztagú vegyes karát. 1948-ban végzett a Komenský Egyetem testnevelés-földrajz szakán, a Pedagógiai Főiskolán zenei szakot végzett. 1958-tól nyugdíjazásáig a pozsonyi magyar alapiskola és gimnázium igazgatója volt, több zenei tankönyvet írt.

„Korán rádöbbentem, hogy a muzsika varázskulcs. Nyitottságra, derűs optimizmusra nevel” – vallotta Janda Iván. A nyitottság és optimizmus nem minden zenével foglalkozó embernek adatik meg, valószínűleg Janda Ivánnak sem a zene, hanem a természet adta ajándékba. Akárcsak azt a kiapadhatatlan energiát, amellyel a szlovákiai magyar zenei életet szervezte. Alapító tagja és karnagya volt az Ifjú Szivek énekkarának, egyik életre hívója, karnagya és művészeti vezetője a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának, 1991-től elnökségi tagja a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának. Derűje, nagyvonalúsága töretlen maradt a legnehezebb években is, amikor igazgatóként a hatalom ellenséges szándékainak Szküllái és Kharübdiszei között tapasztalt és elszánt hajósként vezette a Duna utcai iskolát. ĺzig-vérig közéleti ember volt. Ez az, ami fájóan hiányzik mai életünkből. Talán épp az ő és generációjának példája lesz az, ami előbb-utóbb hozzásegít a közösségi érzés csodákra képes erejének újrafelfedezéséhez. (vk)

Kapcsolódó:

10 éve távozott Janda Iván (1)

10 éve távozott Janda Iván (2)

10 éve távozott Janda Iván (3)

10 éve távozott Janda Iván (4)

%d