Kitekintő

A manipuláció stratégiái

Sylvain Timsit manipulációA mindent is tudó internet szerint Noam Chomsky tíz pontba foglalta a populista diktatúrák jellemző manipulációs technikáit. De a nyelvész-filozófus szerző szerint nem ő írta a szöveget. A manipuláció stratégiái tízparancsolat valójában Sylvain Timsithez köthető, a szöveg pedig a szerző weblapja szerint 2002-es keltezésű. Jean Bricmont, a Le Grand Soir szerzője – aki Chomsky barátja és munkatársa – még 2010-ben megkérdezte Chomskyt a pontokról, amire a filozófus szerző azt válaszolta: a tíz pontot nem ő írta, nem ő tette ki a webre, még ha a szöveg bizonyos elemei eredeztethetők is különböző könyveiben leírt gondolataiból.

  Az elterelés stratégiája

A figyelemelterelés stratégiája, a társadalmi ellenőrzés egyik kulcseleme, a nyilvánosság figyelmének elterelése a politikai és gazdasági elit által eldöntött fontos kérdésekről és változásokról a figyelemelterelés és a jelentéktelen információk folyamatos áradatával.
A figyelemelterelés stratégiája azért is lényeges, hogy megakadályozza, hogy a közvélemény érdeklődjön a tudomány, a közgazdaságtan, a pszichológia, a neurobiológia és a kibernetika alapvető ismeretei iránt.

„Tartsa elterelve a közvélemény figyelmét, távol a valódi társadalmi kérdésektől, és ragadja meg a nem igazán fontos ügyek. A közönség elfoglaltsága, elfoglaltsága, elfoglaltsága, gondolkodási idő nélkül; vissza a farmra a többi állattal. (a ” Silent Weapons for Quiet Wars ” című filmből)

  Hozz létre problémákat, majd kínálj rá megoldásokat

Ezt a módszert „probléma-reakció-megoldás” néven is ismerik. Először is létrehozunk egy problémát, egy „helyzetet”, amelynek célja, hogy bizonyos reakciót váltson ki a nyilvánosságból, hogy a nyilvánosság maga követelje az általunk kívánt intézkedéseket. Például: hagyjuk, hogy a városi erőszak kifejlődjön, vagy véres támadásokat szervezzünk, hogy a közvélemény a szabadság rovására biztonsági törvényeket követeljen. Vagy gazdasági válság előidézése, hogy az emberek elfogadják a szociális jogok visszavágását és a közszolgáltatások leépítését, mint szükséges rosszat.

  A fokozatosság stratégiája

Egy elfogadhatatlan intézkedés elfogadásához elegendő azt fokozatosan alkalmazni, 10 év alatt.  Az 1980-as és 1990-es években így vezettek be radikálisan új társadalmi-gazdasági feltételeket. A tömeges munkanélküliség, a munkahelyek bizonytalansága, a rugalmasság, az áthelyezések, a tisztességes jövedelmet már nem biztosító bérek – ezek mind olyan változások voltak, amelyek forradalmat okoztak volna, ha hirtelen alkalmazzák őket.

A halasztás stratégiája

A népszerűtlen döntés elfogadtatásának másik módja, hogy „fájdalmas, de szükséges” döntésként tüntetik fel, azáltal, hogy a jövőbeni alkalmazáshoz a jelenben megszerzik a közvélemény jóváhagyását. Egy jövőbeli áldozatot mindig könnyebb elfogadni, mint egy azonnali áldozatot. Először is azért, mert az erőfeszítést nem kell azonnal megtenni. Másodszor, mert a közvélemény hajlamos naivan remélni, hogy „holnap minden jobb lesz”, és hogy a szükséges áldozat elkerülhető. Végül, mert így a nyilvánosságnak van ideje hozzászokni a változás gondolatához, és ha eljön az ideje, lemondóan elfogadni azt.
Egy friss példa: az euróra való áttérést és a monetáris és gazdasági szuverenitás elvesztését az európai országok 1994-95-ben fogadták el a 2001-es bevezetés érdekében. Egy másik példa: az USA által az amerikai kontinens vonakodó országaira 2001-ben rákényszerített többoldalú FTAA-megállapodások, amelyek alkalmazását 2005-ig elhalasztották.

  Nézzük újszülöttnek a nagyközönséget

A nagyközönségnek szóló reklámok többsége különösen infantilizáló, gyakran a idiotizmus határát súroló diskurzust, érveket, karaktereket és hangnemet használ, mintha a néző kisgyermek vagy szellemi fogyatékos lenne. Tipikus példa erre a francia televíziós kampány az euróra való átállással kapcsolatban („les jours euro”). Minél inkább megpróbálják megtéveszteni a nézőt, annál inkább infantilizáló hangnemet vesznek fel. Miért van ez így?

„Ha valakit úgy szólítanak meg, mintha 12 éves lenne, akkor a szuggesztivitás miatt bizonyos valószínűséggel olyan kritikátlanul fog reagálni vagy reagálni, mint egy 12 éves”. (vö. „Csendes fegyverek csendes háborúkhoz”)

  Inkább az érzelmekre apellálj, mint az észre

Az érzelmekre való apellálás klasszikus technika a racionális elemzés, és ezáltal az emberek kritikai képességének rövidre zárására. Mi több, az érzelmi regiszter használata megnyitja az ajtót a tudattalan felé, hogy ideákat, vágyakat, félelmeket, impulzusokat vagy viselkedési formákat ültessen be…

  A nyilvánosságot tudatlanságban és butaságban kell tartani

Annak biztosítása, hogy a nyilvánosság képtelen legyen megérteni az irányítására és rabszolgasorba taszítására használt technológiákat és módszereket.

„Az alsóbb osztályoknak nyújtott oktatás minőségének a legrosszabb minőségűnek kell lennie, hogy a tudatlanság szakadékának, amely az alsóbb osztályokat a felsőbb osztályoktól elszigeteli, az alsóbb osztályok számára érthetetlen legyen és maradjon.” (vö. „Csendes fegyverek csendes háborúkhoz”)

8.   Ösztönözd arra a közvéleményt, hogy elmerüljön a középszerűségben

Arra ösztönzik a közösséget, hogy „menőnek” találja, hogy ostoba, közönséges és műveletlen legyen…

  Helyettesítsd a lázadást bűntudattal

Elhitetni az emberekkel, hogy egyedül ők a felelősek a szerencsétlenségükért, intelligenciájuk, képességeik vagy erőfeszítéseik elégtelensége miatt. Így ahelyett, hogy lázadna a gazdasági rendszer ellen, az egyén leértékeli önmagát és bűntudatot érez, ami depressziós állapothoz vezet, amelynek egyik hatása a cselekvés gátlása. Márpedig cselekvés nélkül nincs forradalom!

10   Ismerd meg jobban az embereket, mint ők önmagukat

Az elmúlt 50 év során a tudomány káprázatos fejlődése tovább növelte a szakadékot a lakosság és az uralkodó elit által birtokolt és felhasznált tudás között. A biológiának, a neurobiológiának és az alkalmazott pszichológiának köszönhetően a „rendszer” fejlett ismereteket szerzett az emberekről, mind fizikai, mind pszichológiai szempontból. A rendszer jobban ismeri az átlagembert, mint az önmagát. Ez azt jelenti, hogy az esetek többségében a rendszer nagyobb befolyással és hatalommal rendelkezik az egyének felett, mint maguk az egyének.

 

Sylvain Timsit
© Syti.net, 2002
%d bloggers like this: