Kitekintő Tanuljunk Történelem

Rendhagyó történelemóra a gulagokról

A nép ellensége egy közel negyvenperces monodráma, amely bemutatja egy fiatal lány történetét, a szovjet kényszermunkatáborok kegyetlen világát, majd a gulagokról hazatérő rabok sanyarú életét. Már a monodrámából is sok mindent meg lehet tudni az elhurcolás menetéről, a tranzittáborról, a szovjet kényszermunkatáborok zord körülmények közötti kegyetlen életéről, de a hazatérő rabok sanyarú életéről is. Az előadás után dr. Kovács Emőke történész tartott előadást a Gulagról és a korszak feldolgozottságáról. A történész szerint ma már sokat tudunk a szovjet táborok életéről, amiről azonban keveset tudunk, az az 1953-as hazatérés.

Rendhagyó történelemóra a gulagokról
Sztankay Orsolya, színművész

A gulagokról

Évtizedekig tilos volt a gulagokról beszélni. Az érintetteket megfélemlítették, a legközelebbi családtagok se tudtak sok mindent róla, legfeljebb hozzátartozójuk egy-egy elejtett mondatából következtettek arra, milyen szörnyűségeket élhetett át. Jobb esetben a falubeliek is csak annyit tudtak, valahol a Szibériában raboskodott, rosszabb esetben gyanakvó tekintetek követték minden lépését még évtizedek múltán is. Mert aki a gulagon volt, az biztosan elkövetett valamit, ezt verte belénk a szovjet rendszer.

Nagyné Pintér Jolán családja életét végigkísérte a gulagok borzalma. A kényszermunkatárbort túlélő szülők gyermekeként többszörösen is megszenvedte a kommunista diktatúrát. Szülei politikai elítéltként majdnem tíz évet töltöttek ártatlanul a gulag számos táborában, messze Szibériában; és ez az ő életét is meghatározta. Részese lehetett annak a folyamatnak, ahogy a rendszerváltást követően megalapították a Gulag Alapítványt és felavatták a világ első Gulag-emlékművét Budapesten. Szülei halála után átvette az Alapítvány vezetését. Rendszeres, határokon átnyúló tevékenységével leginkább a fiatal generáció számára szeretné elmondani a lágerek szomorú történetét, okulásképp a jövőre nézve.

A gulagokról szóló monodrámát Sztankay Orsolya színművész adta elő, a pozsonyi bemutató díszvendége Nagyné Pintér Jolán, Rohr Magdolna lánya volt. Az „A nép ellensége” című monodrámát a CSEMADOK Pozsonyligetfalui Alapszervezete és a Pozsonyi Casino szervezésében, a XXXVII. Pozsonyi Városi Kulturális Napok alkalmából mutatták be 2023. október 11-én a pozsonyi Liszt Intézetben.

Rendhagyó történelemóra a gulagokról
A térkép a Gulag-rendszer egész földrajzi kiterjedését mutatja. Annak köszönhetően, hogy hozzáférhetőek az adatok az egyes táborok diszlokációjáról, esetleg még címeikről is, lokalizálni tudtuk a táborigazgatóságok pontos, vagy legalább hozzávetőleges helyét a működésük minden egyes időszakaiban.
%d bloggers like this: