Kitekintő

XIII. Széchenyi-emlékest – L. Ritók Nóra előadása

Hol a felelősség? (Társadalmi leszakadás a gondoskodáspolitika tükrében)L. Ritók Nóra előadása a Magyar Tudományos Akadémia XIII. Széchenyi-emlékestjén (2024.04.12.). Az esten adták át a Szekeres György Emlékérmet is.

A Szekeres György Műfordítói Érmet Szekeres György felesége, Szekeres-Varsa Vera alapította a jeles műfordító és kiadói szerkesztő tiszteletére. Szekeres György a francia Ellenállás jelentős harcosa, a rákosista perek elítéltje, az Európa Kiadó szerkesztője, majd irodalmi vezetője volt. Francia és cseh műfordításaival vált ismertté.

Az idei díjazott Imreh András költő, műfordító, laudációt mond: Jeney Zoltán.

A Szekeres György Műfordítói Érem elnevezésű díjat az erre hivatott Kuratórium (tagjai: Szekeres-Varsa Vera, Ferencz Győző, Jancsó Júlia, Jeney Zoltán, Mesterházi Mónika, Rajnavölgyi Géza) a francia műfordítói munkája elismeréseként.

A korábbi évek díjazottai: Rajnavölgyi Géza (2014), Jancsó Júlia (2015), Lőrinszky Ildikó (2016), Bognár Róbert (2017), Gulyás Adrienn (2018), Jeney Zoltán (2019), Tótfalusi Ágnes (2020), N. Kiss Zsuzsa (2021), Kovács Ilona (2022), Vargyas Zolátn (2023).

L. Ritók Nóra (fotó: Végh László)

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2010. évben indította újra a reformkor nagy alakját felidéző, évtizedeken keresztül elmondott, majd 1944-ben megszakadt emlékbeszédeket – miután az Akadémiai Kiadóval közösen kiadta a Széchenyi emlékezete; Serlegbeszédek a Nemzeti Kaszinóban 1864–1944 című dokumentumkötetet. A tartalom persze új. A cél az, hogy méltó módon, retorikai sallangoktól mentesen emlékezzünk, és ébren tartsuk Széchenyi István szellemét. Évente egy-egy nemzetközileg elismert tudóst, művészt, területén kiemelkedő szakembert kérünk fel arra, hogy Széchenyi halálának évfordulójához (április 8.) közeli időben tartson előadást az Akadémián tetszése szerinti témáról – kapcsolódva Széchenyi István eszméihez, amelyek ma éppoly időszerűek, mint a maguk korában voltak.

A rendezvényről készült kép- és hangfelvételeket a napokban tették nyilvánossá.

L. Ritók Nóra pedagógus az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, valamint az Igazgyöngy Alapfokú Művészet Iskola igazgatója. A gyerekszegénység, mélyszegénység ellen küzd, az esélyteremtésért és integrációért dolgozik. Aktív művész; folyamatosan publikál és tanít.