Felhívások

IV. MeseBábos tábor – felhívás

MeseBábosA Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom a MARIANUM Egyházi Iskolaközpont együttműködésével immáron a IV. RozprávkovoBábkový tábor – IV. MeseBábos tábor szervezésének keretén belül nagy tisztelettel szólít meg minden magyar ajkú gyermeket, akiket érdekel a mesék és a bábok birodalma.

A tervezett napközis tábor célja magyar nyelven, játékos formában, inspiráló módon, különféle népi mesterségek és a bábjáték művészetének bemutatásával ösztönözni azok megismerésére,
kipróbálására, az emberközi kapcsolatok fejlesztésére, az anyanyelv formálásával pedig erősíteni képességeiket, készségeiket, valamint esztétikai érzéküket.

Oktató: Écsi Gyöngyi – neves bábos előadó, drámapedagógus és népművelő

Helyszín: MARIANUM Egyházi Iskolaközpont, Komárom
Időpont: 2024. július 22 – 26., hétfő -péntek 8:00-tól 16:00-ig
Korhatár: 6 – 15 év
Részvételi díj: 100,- EUR
Jelentkezési határidő: 2024. július 05.

A tábor résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani a részvételt.
További információ és jelentkezés: Mgr. Himpán Terézia, himpanova.osveta@gmail.com, 0918 940 648.

IV. RozprávkovoBábkový tábor – IV. MeseBábos tábor a Kisebbségi Kulturális Alap pénzügyi támogatásával valósul meg.