SZARKA LÁSZLÓ tudományos főmunkatárs Csehszlovákia, a Csehszlovák Köztársaság; (1938–1939 Cseh-Szlovák Köztársaság; 1960–1990 Csehszlovák Szocialista Köztársaság; 1990–1992 Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság) ~ mint az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után kialakult utódállamok…