Közösség

Ha nem születik gyerek, nem lesz elsős sem

A 2019/20-as tanévben nem nyílik első osztály a dunamocsi alapiskolában; ilyen még nem fordult elő az iskola történetében. Ha nem születik több gyerek, nem lesz több elsős sem

Nem arról van szó, hogy a szülők elfordultak az intézménytől, esetleg szlovák iskolába adnák gyereküket. Az ok prózai: csupán három iskolaköteles gyerek volt idén, közülük kettőnek a szakember halasztást javasolt. A harmadik szülei pedig nem szerették volna, ha csemetéjük egyedül lesz elsős, ezért úgy döntöttek, inkább járjon még egy évet óvodába.

Az 1100 lelket számláló községben teljes szervezettségű alapiskola működik, jelenleg 80 tanulóval. Az alsó tagozatot szinte kizárólag dunamocsi gyerekek látogatják, a felsőbb évfolyamokba érkeznek diákok Dunaradványról, Karváról, Búcsról és Virtről is. „A hozzánk hasonló nagyságú iskolák a létükért küzdenek – mondta Banai Tóth Enikő igazgató, aki négy éve áll az iskola élén. – Igyekszünk korszerű oktatási programmal, nagyon sok szakkörrel, szabadidős tevékenységekkel megszólítani a szülőket. A születési adatokkal azonban nem tudunk mit tenni.”

Néhány éve az alsó tagozaton bevezették az iskolaotthonos oktatást, a gyerekek a napköziben elkészítik és megtanulják a házi feladat zömét. A diákok nagyon sok szakkör közül választhatnak, a tantárgyi körökön kívül van tánc, színjátszás, sport, lövészet, ügyes kezek szakkör. A magyarságtudat erősítése az egyik kiemelt terület, két éve rovásírás szakkört is bevezettek, ami igen népszerűvé vált a diákok körében. Tavaly még csak napközis tábort, idén már bentlakásos nyári tábort szerveznek.

Alacsony létszámú iskolaként az anyagiak nem kis fejtörést okoznak az igazgatónőnek. „A normatív támogatáson kívül minden évben kérvényezzük a tárcánál az ún. kiegészítő támogatást, amit szerencsére meg is kapunk – mutatott rá. – Ebből mostanáig fedezni tudtuk a bér- és rezsiköltségeket, az önkormányzatnak nem kellett ezekhez hozzájárulnia. Kérdés, mi lesz a jövő tanévben, nyolc ballagónk van, és nem lesz elsős. Az eszközfejlesztésre folyamatosan pályázunk, évente tucatnyi pályázatot nyújtunk be, általában a fele sikeres is. Ennek köszönhetően fokozatosan újítjuk fel a szociális helyiségeket, lecseréltük a kazánt, kis színpadot alakítottunk ki, készül a kémiai laboratóriumunk, de pályázati pénzből fedezzük a nyári tábor kiadásait is. Újra használhatóvá tettük a műhelyt, egyik felében kis konyhát is kialakítunk, ahol a jövő tanévtől háztartási alapismereteket oktatunk.”

A község mint fenntartó a kétezres évek végén hőszigeteltette az iskolaépületet, kicserélték az ablakokat, sátortető is került rá. Az energiahatékonyság növelését célozza az önkormányzat újabb pályázata, hőpumpákkal, majd napkollektorokkal látják el az épületet.

„Tudatosítani kell, hogy az alacsony létszám miatt nem ideális a helyzet, de kollégáimmal együtt mindent megteszünk azért, hogy iskolánk megállja a helyét a versenyben, amit a különböző tanulmányi versenyeken elért eredmények is bizonyítanak. A község támogatását is élvezi az iskola. A születések számát tekintve a most iskolaköteles korosztály volt a legkisebb létszámú, jövőre már megint 9-10 elsőssel számolhatunk” – tette hozzá az igazgató.

Forrás: ujszo.com