Kitekintő Oktatás

Mire kell figyelnie annak, aki magyarországi főiskolára, egyetemre jelentkezik?

határon túli főiskoláraFőleg azoknak a határon túli diákoknak nyújthat segítséget ez a cikk, akik valamelyik magyarországi felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni. Összefoglaljuk, mire kell odafigyelni, ha magyarországi egyetemre, főiskolára szeretnénk jelentkezni.

 

A határon túl élő magyar fiatalokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, ha magyarországi egyetemre, főiskolára jelentkeznek, mint magyarországi társaikra.

Mire kell figyelni a jelentkezéskor?

A 2020-as évről ITT kaphatnak pontosabb tájékoztatást. Az alábbiakban kiemelünk néhány pontot, amelyre érdemes figyelni az E-felvételi űrlapok kitöltésekor.

Határon túli magyarság

A „Kijelentem, hogy határon túli magyar nemzetiségű vagyok” mezőt akkor kell megjelölni, ha a jelentkezők olyan ország állampolgárai, amely nem az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség (az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia) vagy Svájc állampolgárai.

Ez azért fontos, mert ha a jelentkezők nem a fenti országok állampolgárai, de határon túli magyarok, akkor jogosultak lehetnek az állami ösztöndíjas képzésben való részvételre. Jellemzően ezt a mezőt a szerb és az ukrán fiataloknak kell kitölteniük, hiszen Románia, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Ausztria uniós tagállam.

A határon túli magyarságot dokumentummal nem kell igazolni, a jelentkezők csak büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozhatnak erről a státuszról. Az E-felvételiben ez a mező eleve csak akkor jelenik meg, ha olyan állampolgárságot jelölnek meg a személyes adatoknál, amelynél ez a kérdés felmerülhet.

Lakóhely és tartózkodási hely

A lakóhelyet vagy a tartózkodási helyet kötelező megadni.

Külföldi állampolgároknak is kötelező megadniuk egy rendszeresen olvasott e-mail címet, mivel a felvételi eljárásban a hivatalos értesítések, esetleges felszólítások elektronikus formában érkeznek. Ezen túl javasolt egy vezetékes vagy mobilszám rögzítése is, amelyen a jelentkezők elérhetők, vagy számukra üzenet hagyható (ezeknek az elérhetőségeknek nem kell magyarországinak lenniük, lehetnek külföldiek is).

A középiskola adatai

Ennél a pontnál a következőre kell különösen figyelniük a felvételizőknek: ha külföldön működő iskolában végeztek (ami valószínűsíthető), akkor ezt kell bejelölniük (az ország megjelölésével együtt) a jelentkezéskor és nem azt, hogy gimnázium vagy szakközépiskola stb. Ez utóbbit csak akkor kell megadni, ha Magyarországon működő magyar rendszerű középiskolában végzett a jelentkező. De a határon túli magyarok jelentkezésekor a mérvadó és helyes válasz a külföldön működő középiskola (akkor is, ha magyar tannyelvű).

Az eredmények rögzítése

A külföldieknek vagy magyarországi, de külföldi rendszerű iskolában végzetteknek nem kell feltüntetniük sem a középiskolai tantárgyak eredményeit, sem pedig az érettségi vizsgaeredményeiket. Mivel az egyes országok értékelési rendszere különbözik, más az átváltás és mások ezek elbírálási szempontjai is.

Ehelyett a megfelelő dokumentummásolatokat (érettségi bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány összes év végi eredményeket tartalmazó oldala) kell a jelentkezésükhöz (vagy pótlólag legkésőbb a dokumentum-benyújtási határidőig) csatolni. A nem angol, német vagy francia nyelven kiállított dokumentumokhoz magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, illetve ha nem latin betűvel íródott a dokumentum, a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező.

Jelentkezhet határon túli magyar fiatal állami ösztöndíjas képzésre?

A magyarországi egyetemek, főiskolák képzésein, különösen azok állami ösztöndíjas formáin meghatározott feltételekkel lehet részt venni. A nem magyar állampolgárok akkor jelentkezhetnek támogatott képzésre, ha az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgárai.

Azok a jelentkezők, akik a Magyar Köztársaság területén élő hontalanok, menekültek, menedékesek, befogadottak, bevándoroltak vagy letelepedettek, akkor a megfelelő státuszt igazoló okirat másolatának benyújtásával szintén jogosultak jelentkezni állami ösztöndíjas képzésre.

Csak akkor jelentkezhet bárki támogatott képzésre, ha a választott szakot valóban meghirdették ebben a formában is (hiába a jogosultság, ha a képzést csak önköltséges formában hirdetik meg), illetve ahhoz, hogy a jelentkezők támogatott képzésben tanulhassanak, el kell érniük az állami ösztöndíjas képzés meghatározott ponthatárát.

A fentiekben leírtak csak azt jelentik, hogy egyeseknek van lehetőségük, hogy állampolgárságuk alapján támogatott képzésre jelentkezzenek. Ha azonban korábban már tanultak támogatott képzésben Magyarországon, akkor figyelembe kell venni az úgynevezett támogatási időt is. (A támogatási időről bővebben az aktuális Tájékoztatóban lehet olvasni.)

Mit jelent az idegen nyelvű dokumentumok hiteles fordítása?

Ha a jelentkezők olyan dokumentummásolatot nyújtanak be, amelyet idegen nyelven állítottak ki, akkor csatolniuk kell a benyújtott okirat vagy okiratok magyar nyelvű fordítását (kivéve, ha a dokumentum angol, német vagy francia nyelvű), nem latin betűvel írt dokumentumoknál a magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát is.

Hiteles fordításnak akkor tekinthető egy fordítás, ha azt az alábbi szervezetek valamelyikének hitelesítési záradékával látták el:

  • Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu),
  • magyar külképviseleti szerv,
  • magyar közjegyző.

Szintén hiteles fordításnak minősül

  • az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerint hitelesnek minősülő fordítás,
  • az ukrán nyelvű dokumentumoknál az ukrán közjegyző által hitelesített fordítás,
  • a szerb nyelvű dokumentumoknál a szerbiai közjegyző által hitelesített vagy bírósági fordítói által készített hitelesített fordítás.

A kétnyelvű, vagyis az olyan dokumentumoknál, amelyben magyarul is benne vannak az információk, nincs szükség a fordításra.

Amire a határon túli diáknak figyelni kell:

  • a hiteles fordításról – csakúgy, mint bármely más dokumentumról – szintén elengedő egy példányt feltölteni, vagy fénymásolatot benyújtani. Semmiképp nem kell az eredetit beküldeni! (Ez a jelentkezők saját érdeke is, mivel egy ilyen fordítást később is felhasználhatnak, például ha esetleg egy újabb felvételi eljárásban is jelentkeznek.)
  • be kell küldeni annak az iratnak a másolatát is, amelyről a fordítás készült. Sokan követik el azt a hibát, hogy csak a fordítást küldik be, ami ebben a formában nem elegendő. Azaz, ha például a jelentkezőknek idegen nyelven kiállított érettségi bizonyítványuk van, akkor erről két dokumentumot kell beküldeniük: a bizonyítványmásolatot és a bizonyítvány fordításának másolatát is.

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20191122_felveteli_2020_Igy_kerulhettek_be

%d