Egyéb kategória

Bezárták az iskolát? A szülő ápolási pótlékra jogosult

Sok iskolában kényszerszünetet rendeltek el a koronavírus-fertőzés veszélye miatt. Ez azt jelenti, hogy a szülőnek joga van otthon tartani a gyereket, még akkor is, ha egészséges. Ebben a helyzetben a munkáltató köteles szabadságot adni annak, aki kéri. Ugyanakkor erre az időre nem jogosult a szülő bérkompenzációra vagy bérre.  Ápolási díjat a Szociális Biztosító által fizetett ápolói ellátásból kaphat, ez azonban bizonyos feltételekhez kötött:

  1. egészséges gyerek ápolása 10 éves korig lehetséges
  2. a szülő személyesen és egész nap gondozza a gyereket
  3. teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottként, kötelező betegségbiztosítást fizető egyéni vállalkozóként, önkéntesen betegbiztosítottként, védett időszakban van
  4. munkavállalóként nem dolgozik ez alatt az idő alatt; vállalkozóként dolgozhat
  5. önálló vállalkozóként, önkéntes betegbiztosítottként nem lehet 5 eurónál nagyobb adóssága.

Önkéntes biztosítottként 2 év alatt 270 napos betegbiztosítással kell rendelkeznie az ápolás megkezdése előtt. Akkor is jogosult lesz teljes betegbiztosításra, ha ez alatt az idő alatt alkalmazottként is dolgozott. A jelenlegi járványhelyzetben a Szociális Biztosító nem kér az iskolától igazolást arról, hogy a fenntartó hivatalosan bezáratta az intézményt. Ezt a fenntartó honlapján ellenőrizni tudja. A Kormány és az Egészségügyi Minisztérium azt kérik a szülőktől, hogy ne bízzák gyermekeik felügyeletét az idős nagyszülőkre vagy rokonokra, mivel az idős emberekre a fertőzés sokkal veszélyesebb, komolyabb következményekkel jár.

Általánosan a családtag ápolásáról

A családtag ápolása (OČR) esetén járó pótlékra természetesen azok a vállalkozók is jogosultak, akik rendesen fizették a betegbiztosítást, vagy az utóbbi öt évben legfeljebb 5 euró tartozásuk van a biztosítóval szemben. Az ápolási szándékot be kell jelentenie a körzeti orvosnál, aki az ápolási szabadság kezdetéről és végéről értesíti a Szociális Biztosítót.

A családtag ápolása gyerekre, házastársra, szülőkre és a házastárs szüleire értendő. A pótlékra való jogosultság az ápolás első napján kezdődik, és legfeljebb tíz nap lehet. Abban az időszakban, amíg beteg családtagját ápolja, a vállalkozó nem fizeti a szociális biztosítást. Ennek leállítása automatikus, nem kell kérvényezni. Viszont ha az ápolás több mint tíz napig szükséges, akkor a vállalkozó köteles nyolc napon belül megszakítani a nyilvántartását a szociális biztosítónál . A további időszakban nem fizet biztosítást, de ápolási járulékot sem kap. Az első tíz napra a járulék összege 11 euró. Az ápolási járulékra való jogosultság visszamenőleg három évig érvényes, vagyis később is lehet igényelni.

A munkatörvénykönyv 141. cikkelye meghatároz néhány esetet, amikor olyan objektív akadályok merülhetnek fel a munkavégzésben, hogy az alkalmazott igazoltan hiányozhat. Ezek közé tartozik a közeli hozzátartozó, családtag ápolása (OČR – ošetrenie člena rodiny). Amíg az alkalmazott otthon ápolja a beteget, nem jogosult fizetésre, hacsak a cég valamilyen belső előírása ezt nem szabályozza másképpen. A legtöbb alkalmazott ilyen esetben csak a Szociális Biztosítótól számíthat ápolási díjra, ami a kivetési alap (a bruttó bér egy napra eső összege) 55 százaléka. Az ápolási díj legtöbb 10 napig jár, miközben a naptári napokat veszik figyelembe (a hétvégét is beleszámolják). Ha a családtag állapota további gondoskodást igényel, az ápoló alkalmazott tovább is otthon maradhat, ám ingyen, azaz fizetetlen szabadságra mehet. A Szociális Biztosító egy hónapban csak háromszor folyósíthat ápolási díjat. Akinek egy gyereke van, és őt kell két hétig ápolni, legalább egy napra be kell lépnie munkába, utána ismét OČR-re mehet. Akinek több gyereke van, tíz nap után a másik gyerekével írathatja ki magát. A közeli hozzátartozó ápolásáról szóló igazolást az orvos állítja ki, a papírt a munkaadónak kell eljuttatni, ő küldi el a Szociális Biztosítóba.