Felhívások

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEK AZ SJE-EN

2020. március 17. – További intézkedések az SJE-en a koronavírussal kapcsolatban

Az Selye János Egyetem rektora a koronavírus terjedésével és a szlovák kormány által 2020. március 15-én kihirdetett szükségállapottal kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket hozta:

  1. A szlovák oktatásügyi miniszter által kibocsátott, az iskolai oktatás szüneteltetésére vonatkozó iránymutatás alapján, 2020. március 27-ig szünetel a jelenléti formában történő oktatás az SJE-en. Amennyiben azt a tantárgy jellege megengedi, továbbra is javasolt a távoktatás különböző formáinak alkalmazása.
  1. Az SJE rektora megbízza az oktatási rektorhelyettest az oktatás módosított éves ütemtervének kidolgozásával, valamint a jelenléti formában való oktatás meghosszabbításával a rendkívüli intézkedések megszüntetését követően.
  1. 2020. március 17., 13.00 órától kezdődően a jelenleg aktuális helyzet szerint  2020. március 27-ig az SJE szükségállapotban üzemel –  az egyetem valamennyi létesítménye zárva tart. Kivételt képeznek azok a létesítmények, amelyek működése elengedhetetlen ezen állapot biztosításához.
  1. A látogatók számára tilos az egyetem épületeibe való belépés. Ez az intézkedés nem vonatkozik a karbantartással összefüggő mozgásra. A szükségállapot alatt az épületekbe való belépés kizárólag az egyetem alkalmazottai számára, az illetékes vezető vagy az általa megbízott személy szóbeli engedélyével lehetséges.
  1.  A jelenléti formájú oktatás felfüggesztése alatt tilos a személyes konzultáció.
  1. A jelenlegi járványügyi helyzettel kapcsolatos válsághelyzetre kijelölt kapcsolattartó személy: Ing. Tóth Norbert kvesztor, e-mail: tothn@ujs.sk, tel. sz. 0915 496 968.