Egyéb kategória Felhívások

Tanfolyam 13-15 éveseknek a koronavírussal kapcsolatos álhírek felismeréséhez

Az Idea Alapítvány 2019-ben kidolgozott egy tanárképzési programot, amelynek célja az információ hitelességének vizsgálatához és az álhírek felismeréséhez szükséges ismeretek és készségek fejlesztése általános iskolai környezetben. A képzés részeként elkészült egy 13-14 évesek számára összeállított tananyagcsomag is, amely a tanárokat a témakör iskolai bevezetésében segíti. A továbbképzési programot az Oktatási Hivatal 2020 elején hivatalosan is akkreditálta.

Tavalyi tanárképzéseink előzményeiről és tapasztalatairól az alapítvány oldalán számoltunk be. Az idei évre hat további képzést terveztünk, ebből kettő épp folyamatban volt, amikor beütött a koronavírus. Képzéseinket a helyzet rendeződéséig felfüggesztettük.

Az új környezetre reflektálva, az alapítvány célkitűzésével összhangban kidolgoztunk egy online tanfolyamot. Ez nem a meglévő, nyolc tanórából álló óratervsorozatunk átültetése online környezetbe, hanem csupán egy kis része, egy átmeneti körülményekhez alkalmazkodó gyorstalpaló 13-15 évesek számára.

A tanfolyam tartalmi részei és fejlesztési céljai

A négy fejezetből álló, interaktív kurzus az információ megbízhatóságának és hitelességének vizsgálatához szükséges ismeretek, készségek (azaz a kritikai médiaműveltség) fejlesztését célozza. Ezen belül a tanfolyam kiemelten fejleszti az álhírek felismeréséhez szükséges kompetenciákat.

Az első két fejezet az információ szűréséhez ad alapozó ismereteket. A diákok megismerik a közlő szándéka szerinti információs kategóriákat, valamint az információk/hírek megbízhatóságának értékeléséhez használható FILTER-tesztet. A közlő szándékának feltárása ahhoz szükséges, hogy a diákok dönteni tudjanak az adott információ további vizsgálatáról, valamint használatáról. A FILTER-teszt a megbízhatóság/hitelesség vizsgálatához szükséges legfontosabb kérdések strukturált gyűjteménye, amely egy mozaikszó bevezetésével kínál mankót a diákoknak a szűrési folyamathoz.

harmadik fejezetben a diákok a legfontosabb álhírtípusokkal ismerkednek meg. A gyakorlatok célja az egyes típusok jellemzőinek rögzítése. Erre azért van szükség, hogy azok az álhírtípusok, amelyekkel a diákok is gyakran találkoznak az online térben, könnyebben beazonosíthatók, így gyorsabban szűrhetők legyenek.

negyedik fejezet a kép- és videoellenőrzés gyakorlatába vezeti be a diákokat. A fotók, videók hitelesítő hatása miatt kiemelten kell foglalkozni a szűrési kompetenciák fejlesztése körében a képekkel kísért információk hitelességének vizsgálatával. A fejezet gyakorlatokba ágyazva mutatja be a fotók/videók szűrésének folyamatát.

A tanfolyam elérhetősége és az értékelés lehetőségei

A tanfolyam egyes fejezetei az alábbi linkeken érhetők el:

Az anyagban elméleti ismeretek, gyakorlati tippek és videók, megértést segítő példák, illetve gondolkodásra buzdító kérdések kaptak helyet. A feleletválasztós kérdésekről a diákok a válaszadás után azonnal visszajelzést és magyarázatot kapnak, a gondolkodásra buzdító kérdésekre adott válaszaik értékelésében pedig egy letölthető pdf segíti őket.

A tanfolyamban szereplő tesztekre adott válaszok a tanárok számára nem ellenőrizhetők. Azon pedagógusok számára, akik számszerűsítve is látni szeretnék, tanulóik hogyan sajátították el a tananyagban szereplő ismereteket, egy Google-kérdőíves tudásellenőrző teszt létrehozását javasoljuk. Ennek elkészítéséhez elérhetővé tettünk egy előre elkészített Google Űrlapot, amely kvízkérdéseket, szövegértési gyakorlatot és tudásfrissítő ellenőrző kérdéseket tartalmaz. Ennek nyomán minden tanárnak saját Google-környezetben kell létrehoznia a kérdőívet, ahol lehetőség van saját kérdések beillesztésére is.

Minden visszajelzést, építő javaslatot megköszönünk. Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy az online tanfolyam, bár a lehető legjobb szándékkal, de gyorsan és nem a legideálisabb körülmények között készült annak érdekében, hogy mielőbb hasznosíthassátok egy minden korosztályt érintő probléma orvoslására.

X

Online tanfolyam 13-15 éveseknek a koronavírussal kapcsolatos álhírek felismeréséhez