Német nyelv Tanuljunk

Német nyelv – SZÁMOK

A mai leckében megismerkedünk a számokkal.

Figyelni kell a 16, 17, ill. 60, 70 helyesírására: a sechs végéről az s eltűnik (sechzehn, sechzig), a sieben végéről az en tűnik el (siebzehn, siebzig). A 30 vége kivételesen nem -zig, hanem -ßig.

Sokak rémálma, hogy az egyesek a tízesek előtt állnak: 24 = 4 + 20 = vier und zwanzig = vierundzwanzig. Ugyanígy:

65 fünfundsechzig (5 und 60)
82 zweiundachtzig (2 und 80)
36 sechsunddreißig (6 und 30)

Ez a fordított sorrend csak az egyesekre és a tízesekre jellemző. A százasok, ezresek, stb. ugyanúgy állnak előttük, mint a magyarban:

101 hunderteins
105 hundertfünf
111 hundertelf
125 hundertfünfundzwanzig (100 + 5 + 20)
648 sechshundertachtundvierzig (600 + 8 + 40)
5327 fünftausenddreihundertsiebenundzwanzig (5000 + 300 + 7 + 20)

Minden számnév használható nőnemű főnévként, pl. die Drei – 3-as osztályzat, 3-as számú buszjárat, stb.

nulla neve: null. Ez is lehet főnév (die Null), ilyenkor többes számba is tehető: Nullen (pl. Die Ziffer 1 wird von 6 Nullen gefolgt – Az 1-es számjegyet 6 nulla követi).

millió mindig főnévként használandó, nagy kezdőbetűvel írjuk, nőnemű (die Million, -en), és 1-nél nagyobb előtag esetén többes számba kerül (eine Million, zwei Millionen). A hundert és a tausend nem kerül többes számba akkor sem, ha 1-nél nagyobb a helyi értékük.

Mint látható, a milliónál kisebb számokat egybe írjuk, így akár nagyon hosszú szavak is keletkezhetnek.

Évszámok kifejezése:
Évszámokban az ezrest és a százast a szokásostól eltérően fejezzük ki. A számot két részre osztjuk (pl. 1984: 19 és 84), így mondjuk külön-külön egymás után, és a kettő közé a „hundert” (100) szó kerül. Így szó szerint ez az évszám így van németül, hogy „tizenkilencszáz nyolcvannégy”:

1984 – neunzehnhundertvierundachtzig
1848 – achtzehnhundertachtundvierzig
1222 – zwölfhundertzweiundzwanzig
1492 – vierzehnhundertzweiundneunzig

Ez a szabály csak 2000 alatt érvényes. 2000 felett úgy olvassuk ki az évszámokat, mint a többi számot:

2008 zweitausendacht
2012 zweitausendzwölf
2017 zweitausendsiebzehn

Ich bin 2002 (zweitausendzwei) geboren – 2002-ben születtem.

Német számok


Number tőszámnév sorszámnév
1 ein erste
2 zwei zweite
3 drei dritte
4 vier vierte
5 fünf fünfte
6 sechs sechste
7 sieben siebte
8 acht achte
9 neun neunte
10 zehn zehnte
11 elf elfte
12 zwölf zwölfte
13 dreizehn dreizehnte
14 vierzehn vierzehnte
15 fünfzehn fünfzehnte
16 sechzehn sechzehnte
17 siebzehn siebzehnte
18 achtzehn achtzehnte
19 neunzehn neunzehnte
20 zwanzig zwanzigste
21 einundzwanzig einundzwanzigste
22 zweiundzwanzig zweiundzwanzigste
23 dreiundzwanzig dreiundzwanzigste
24 vierundzwanzig vierundzwanzigste
25 fünfundzwanzig fünfundzwanzigste
26 sechsundzwanzig sechsundzwanzigste
27 siebenundzwanzig siebenundzwanzigste
28 achtundzwanzig achtundzwanzigste
29 neunundzwanzig neunundzwanzigste
30 dreißig dreißigste
31 einunddreißig einunddreißigste
32 zweiunddreißig zweiunddreißigste
33 dreiunddreißig dreiunddreißigste
34 vierunddreißig vierunddreißigste
35 fünfunddreißig fünfunddreißigste
36 sechsunddreißig sechsunddreißigste
37 siebenunddreißig siebenunddreißigste
38 achtunddreißig achtunddreißigste
39 neununddreißig neununddreißigste
40 vierzig vierzigste
41 einundvierzig einundvierzigste
42 zweiundvierzig zweiundvierzigste
43 dreiundvierzig dreiundvierzigste
44 vierundvierzig vierundvierzigste
45 fünfundvierzig fünfundvierzigste
46 sechsundvierzig sechsundvierzigste
47 siebenundvierzig siebenundvierzigste
48 achtundvierzig achtundvierzigste
49 neunundvierzig neunundvierzigste
50 fünfzig fünfzigste
51 einundfünfzig einundfünfzigste
52 zweiundfünfzig zweiundfünfzigste
53 dreiundfünfzig dreiundfünfzigste
54 vierundfünfzig vierundfünfzigste
55 fünfundfünfzig fünfundfünfzigste
56 sechsundfünfzig sechsundfünfzigste
57 siebenundfünfzig siebenundfünfzigste
58 achtundfünfzig achtundfünfzigste
59 neunundfünfzig neunundfünfzigste
60 sechzig sechzigste
61 einundsechzig einundsechzigste
62 zweiundsechzig zweiundsechzigste
63 dreiundsechzig dreiundsechzigste
64 vierundsechzig vierundsechzigste
65 fünfundsechzig fünfundsechzigste
66 sechsundsechzig sechsundsechzigste
67 siebenundsechzig siebenundsechzigste
68 achtundsechzig achtundsechzigste
69 neunundsechzig neunundsechzigste
70 siebzig siebzigste
71 einundsiebzig einundsiebzigste
72 zweiundsiebzig zweiundsiebzigste
73 dreiundsiebzig dreiundsiebzigste
74 vierundsiebzig vierundsiebzigste
75 fünfundsiebzig fünfundsiebzigste
76 sechsundsiebzig sechsundsiebzigste
77 siebenundsiebzig siebenundsiebzigste
78 achtundsiebzig achtundsiebzigste
79 neunundsiebzig neunundsiebzigste
80 achtzig achtzigste
81 einundachtzig einundachtzigste
82 zweiundachtzig zweiundachtzigste
83 dreiundachtzig dreiundachtzigste
84 vierundachtzig vierundachtzigste
85 fünfundachtzig fünfundachtzigste
86 sechsundachtzig sechsundachtzigste
87 siebenundachtzig siebenundachtzigste
88 achtundachtzig achtundachtzigste
89 neunundachtzig neunundachtzigste
90 neunzig neunzigste
91 einundneunzig einundneunzigste
92 zweiundneunzig zweiundneunzigste
93 dreiundneunzig dreiundneunzigste
94 vierundneunzig vierundneunzigste
95 fünfundneunzig fünfundneunzigste
96 sechsundneunzig sechsundneunzigste
97 siebenundneunzig siebenundneunzigste
98 achtundneunzig achtundneunzigste
99 neunundneunzig neunundneunzigste
100 hundert hundertste
101 hunderteins hunderterste
102 hundertzwei hundertzweite
103 hundertdrei hundertdritte
104 hundertvier hundertvierte
105 hundertfünf hundertfünfte
106 hundertsechs hundertsechste
107 hundertsieben hundertsiebente
108 hundertacht hundertachte
109 hundertneun hundertneunte
110 hundertzehn hundertzehnte
111 hundertelf hundertelfte
112 hundertzwölf hundertzwölfte
113 hundertdreizehn hundertdreizehnte
114 hundertvierzehn hundertvierzehnte
115 hundertfünfzehn hundertfünfzehnte
116 hundertsechzehn hundertsechzehnte
117 hundertsiebzehn hundertsiebzehnte
118 hundertachtzehn hundertachtzehnte
119 hundertneunzehn hundertneunzehnte
120 hundertzwanzig hundertzwanzigste
121 hunderteinundzwanzig hunderteinundzwanzigste
122 hundertzweiundzwanzig hundertzweiundzwanzigste
123 hundertdreiundzwanzig hundertdreiundzwanzigste
124 hundertvierundzwanzig hundertvierundzwanzigste
125 hundertfünfundzwanzig hundertfünfundzwanzigste
126 hundertsechsundzwanzig hundertsechsundzwanzigste
127 hundertsiebenundzwanzig hundertsiebenundzwanzigste
128 hundertachtundzwanzig hundertachtundzwanzigste
129 hundertneunundzwanzig hundertneunundzwanzigste
130 hundertdreißig hundertdreißigste
%d bloggers like this: