Matematika Tanuljunk

MATEK 11. osztály – Parabola tengelyponti egyenlete

 

Definíció:

A parabola azoknak a pontoknak az összessége (mértani helye) a síkban, amelyek a sík egy adott egyenesétől (vezéregyenes) és a sík egy adott (a vezéregyenesre nem illeszkedő) pontjától (fókusz) egyenlő távolságra vannak.
A fókuszpont és a vezéregyenes távolsága a parabola paramétere. (p).

Formulával: parabola={P|d(P,v)=d(P,F).

parabolaNézzük azt a parabolát,  amely úgy helyezkedik el a derékszögű koordináta rendszerben, hogy a parabola tengelye az y tengely (ordinátatengely), tengelypontja pedig a koordinátarendszer kezdőpontja az origó és a parabola fókusz pontja az y tengely pozitív felére esik.

A feltétel szerint a parabola fókusza: ​F(0;p/2)​, akkor a parabola vezéregyenesének (v) az egyenlete: ​y=p/2.

A parabola azoknak a pontoknak a halmaza a síkon, amelyek a sík egy F pontjától és egy d egyenesétől egyenlő távolságra vannak. (Az F nincs a d-n.)

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011-0001-526_reimann_matematika/ch17s04.html

 

%d bloggers like this: