Közösség Vélemény

A tanévnyitó margójára

Konzervnyitó. Ez a szó jár a fejemben a tanévnyitó helyett. Merthogy annyira disszonáns, ami évek óta folyik a magyar közösségeken belül: állami iskolák és ott dolgozó pedagógusok állnak be a sorba önként, fenntartás nélkül, hogy templomban tartsák meg a tanévnyitót. Esküjük ellenére. Mert az arról szólt, szól és szólna, hogy a tudományos eredményeken alapuló tényeket és információkat fogják a tanuló ifjúságnak közvetíteni. Mítoszokról, hitrendszerekről, ideológiákról a pedagógusi esküben szó sincs.

És mégis… évről évre megteszik, hogy ellenállás nélkül, önként betartanak a tudománynak, amelyre felesküdtek.

De eszembe jutott más is, pl. egy ilyen cím:

A megyés püspök megáldotta az új hadronütköztetőt.

Érzik? Nem érzik, mekkora ellentmondás?!

A lopakodó politika tett róla, hogy újra elárassza klerikalizmussal a térséget. Folyamatosan kérdőjelezi meg a tudomány és a társadalmi haladás eredményeit – ahogy létezése során mindig is tette. Éppen ezen „hagyományai” miatt is, a mégoly ökumenikus istentiszteletnek se szabadna az iskolakezdés és pedagógusok elismerése helyszínének lennie. Mert bármilyen látványos és emelkedett egy-egy templom és az abban zajló esemény – távol áll a tudományosságtól és annak tereitől. Márpedig a TUDÁS megalapozásához a tudomány kell. 

Az előttünk álló idők folyamatait – klímakatasztrófa, járványok, ivóvízhiány, gazdasági válság, migrációs kihívások, népességnövekedés, iskolázottság hiánya, a Mars meghódítása stb. – csak elfogultságoktól mentesen, kreatívan, szabadon gondolkodó tudósok, felkészült szakemberek fogják tudni mérsékelni, megállítani. Akik nem odázzák el a megoldást képzelt felsőbbrendű lények beavatkozásában bízva.

Álljon itt egy statisztika egy tavaly iskolaév elején megjelent – a magyar propagandapolitika által még nem teljesen eluralt fórum által közölt – cikkből:

„A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel párhuzamosan az állami oktatási intézményeké 19-cel csökkent. Idén már kétszer annyian jártak valamilyen felekezeti iskolába, mint 2010-ben.

A tanévnyitó

Minden harmadik-negyedik gimnazista ma már egyházi iskolába jár Magyarországon – derül ki a tavalyi tanügyi statisztikákból. Az érettségi bizonyítványt adó oktatási intézményekben tanult összesen 189 ezer diák közül 50,5 ezer látogatott felekezeti irányítású gimiket a most befejeződött iskolaévben.

A vallásos szellemiségű alma materek száma is egyre inkább megközelíti az állami fenntartásúakét. Négy éve 195 egyházi gimnáziummal párhuzamosan még 343 világnézetileg semlegesnek tartott hasonló középiskola működött, azóta ez utóbbiak száma 29-cel csökkent, az előbbieké viszont 60-nal emelkedett. Így a legutóbbi tanévben összesen 255 istenhitre alapozott pedagógiai programú értelmiségképző középiskola üzemelt itthon, miközben az ideológiai értelemben neutrálisnak számító gimnáziumokból 314 maradt.”

Nyilván Önök is észrevették, hogy ezt a tendenciózus világnézeti manipulációt a magyar kormány áttolja a határain túlra is azáltal, hogy (szinte) kizárólag egyházi oktatási-nevelési intézmények felújítására ad pénzt, illetve ilyenek alapítását támogatja, sok helyen teljesen taccsra téve a meglévő állami iskolát, elorozva a diákokat és tönkretéve pedagógusok létbiztonságát.

Ha lenne igazán komoly kisebbségkutatásunk (azaz nem a pályázatok esetlegességétől és a cselekvés lehetőségét beszűkítő magyar pártállami támogatási rendszertől függő, hanem államilag stabilan támogatott lenne egyetlen ilyen intézményünk, állandó és számon kérhető kutatócsapattal), akkor nyilván volna, lehetne naprakész statisztika a hazai viszonyokról és folyamatokról is.

Ha lenne valódi erős pedagógus(szak)szervezetünk, nem ilyen kiszolgáltatott helyzetben lévő, gyakorlatilag civil szervezetként működő, akkor talán volna, aki ellenáll és szót emel a tendenciák romlása miatt.

Ha volna karakán szülői szövetségünk, akkor…

Így csak suttyomban, név nélkül, magánbeszélgetésekben merik elmondani, hogy ugyan nem értenek egyet a templomi tanévnyitóval, az oktatás egyházi kézbe adásával, de mit tehetnek, mit tehetnének? Ugyan mondja már el valaki helyettük, mert ők féltik a kenyerüket. Ha meg kimondja valaki, attól elfordulnak, megszólják. Sunyítanak jó szokás szerint.

Érzik, milyen alibista ez a magatartás? Nem érzik?

A szülő, ha látja is a kettősségben rejlő veszélyeket, nem szól – retteg, nehogy pikkelni kezdjen a gyerekére a tanár; a tanár retteg, nehogy pikkelni kezdjen rá az igazgató; az igazgató retteg, nehogy pikkelni kezdjen rá a helyi vezetés vagy akárki, aki felette áll… mert ott állnak az ellenszegülés nem túl sikeres példái, Agócs Bélától a leváltott iskolaigazgatókig sorban, akikért a szülők kiálltak, de nem volt elég kitartásuk győzelemre vinni az ügyet. Ellenpélda is akad: civil díjat kapott a vágvecsei iskola az iskola megvédéséért. De az mintha már egy régesrég letűnt szabadságvágyó világban lett volna…

Haraszti Mária

A fotók korábbi tanévkezdő ünnepségeken készült felvételek, forrásuk az internet.

Kapcsolódó:

Ma kétszer annyi egyházi iskola működik, mint az első Orbán-kormány első évében