Felhívások Oktatás

Iskolai digitális koordinátorokat keres a minisztérium

Iskolai digitális koordinátorokat keres a minisztérium. A projekt célja, hogy kísérleti jelleggel létrehozza az iskolai digitális koordinátori pozíciót az iskolákban. Elvileg ez a pozíció a tanügyi és szakmai személyzetről szóló törvénnyel összhangban pénzügyi támogatást kap azokban a kiválasztott iskolákban, amelyek részt vesznek az NP edIT projektben. A projekt egy éven keresztül körülbelül 170 koordinátort fog finanszírozni az általános iskolákban és 180 koordinátort a középiskolákban.

Munkaköri leírás

Az iskolai digitális koordinátor feladata a számítógépesítés és a digitális technológiákon keresztül történő oktatás koordinálása, hogy támogassa az oktatás és az iskolák átalakulását a 21. század vagyis a digitális jövő érdekében.

Az oktatás digitális átalakítási igényeit tekintve a digitális koordinátornak három fő területen kell dolgoznia:

 • az iskolai jövőképe
 • az iskola mint a szereplők közössége
 • az iskola mint tanulási környezet

A 138/2019. sz. törvény módosítása értelmében a 138/2019. sz. Az iskolai digitális koordinátor feladata:

 • Tanácsadás és szakmai segítségnyújtás az új digitális módszerek oktatásban való bevezetése terén,
 • visszajelzés nyújtása az iskola pedagógiai személyzetének a digitális módszerek, formák és didaktikai eszközök oktatásban és képzésben való alkalmazásáról és használatáról,
 • a személyzet képzése a digitális tartalom használatára vagy a digitális tartalommal való munkavégzés formáira vonatkozóan,
 • naprakész digitális anyagok a tantárgyak vagy tanulási területek oktatási szabványairól,
 • rendszeres tájékoztatás a digitális technológiák oktatásban és képzésben való használatának aktuális lehetőségeiről és a kiberbiztonság biztosításának lehetőségeiről,
 • tanácsadás a digitális technológiákkal kapcsolatban,
 • az online tesztelés adminisztrációja,
 • külső oktatási források elérhetősége.

A digitális koordinátor szakmai színvonala az IT Academy projekt Microsoft Word – Competences and tasks_Digital coordinator of the school_web.docx (itakademia.sk) kimenetén alapul.

Iskolai digitális koordinátorokat keres a minisztériumHogyan kaphat egy iskola iskolai digitális koordinátort?

 1. Az iskola a Szlovák Köztársaság Oktatási és Tudományos Minisztériumának honlapján vagy az NP edIT honlapján közzétett NP edIT felhívásra az online űrlap kitöltésével válaszol.
 2. A pozíció elosztása előre meghatározott kritériumok alapján pontozással történik.
 3. Miután elismerték, hogy egy iskola jogosult a koordinátor kinevezésére, a MoEHE segítséget nyújt az iskolának a pozíció betöltésében.
 4. A koordinátori pozíció megvalósítása a következő módokon történhet:
  ♦ részmunkaidős tanárok,
  ♦ teljes munkaidős tanári kar.
 5. A Szlovák Köztársaság Oktatási és Tudományos Minisztériuma az NP IT Akadémiával együttműködve alap- és továbbképzés formájában képzést biztosít az iskolai digitális koordinátorok számára.
 6. Az iskolai digitális koordinátori álláshely 2021.09.01-től lesz betölthető.

Hogyan lehetek iskolai digitális koordinátor

A pedagógiai alkalmazott a 138/2019. sz. törvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján válhat iskolai digitális koordinátorrá.

A digitális koordinátori pozíció betöltéséhez innovatív képzésen kell részt venni (az NP IT Academy keretében). Ez a képzési program teljes munkaidőben és távoktatásban folyik.

Az NP IT Akadémiával kapcsolatos további információk a következő weboldalon találhatók: It Academy – EDUCATION FOR THE 21st CENTURY (itakademia.sk).

Az iskolai digitális koordinátor szerződéses kapcsolata az iskolával

A minisztérium erre a célra útmutatót készített, amely ezen a linken érhető el: A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának iránymutatása az iskolai digitális koordinátor munkakörben foglalkoztatott pedagógiai alkalmazott foglalkoztatásával kapcsolatban.