6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

Magyar nyelv – A névmások (kérdő, mutató, vonatkozó, határozatlan és általános névmások)

A névmások (mutató, vonatkozó)
Habán Hajnalka

A névmások (kérdő, mutató, vonatkozó, határozatlan és általános névmások)

A mutató névmás személyek, tárgyak, dolgok nevére, tulajdonságára, ill. mennyiségére, számára mutat, pl.: ez, olyan, ennyi stb. A kérdő névmások megegyeznek a névszók kérdéseivel, pl.: ki?, milyen?, mennyi stb. A vonatkozó névmásokat az „a” előtaggal ellátott kérdő névmásokból alkotjuk, pl.: aki, amilyen, amennyi stb. A határozatlan névmásokat a vala-, né-, egy-, más- előtagokkal ellátott kérdő névmásokból alkotjuk, pl.: valaki, valamilyen, egyik stb. Az általános névmásokat az akár-, bár-, mind-, se-, sem-, sen- előtagokkal ellátott kérdő névmásokból alkotjuk, pl.: akárki, bármilyen, semmi stb.

Tanító: Habán Hajnalka
Értékelő/konzulens: Leczkési Anikó

https://viki.iedu.sk/

https://viki.iedu.sk/27_MJL_6r_zamena_opytavacie_ukazovacie_vztazne_neurcite_vseobecne.pdf

%d bloggers like this: