Egyéb kategória

Magyar nyelvi játékok, fejtörők

Mindnyájunknak törekednünk kell arra, hogy a magyar nyelv igen gazdag szókészletéből mindig a mondanivalónkat legjobban, legpontosabban kifejező szavakat válasszuk.
Ahhoz, hogy ezt könnyedén megtehessük, szókincsünket folyamatosan bővítenünk, beszédkészségünket pedig „edzenünk” kell. A szókincs bővítését fiatal korban, akár már az óvodában el kell kezdeni, hogy aztán az iskolában, sőt felnőtt fejjel se hagyjuk abba.
Ehhez a szép kihíváshoz a Tinta Kiadó összeválogatta leghasznosabb és legszórakoztatóbb kiadványait
Garantáltan jó kedvre derítenek mindenkit, közben pedig hasznos ismeretekkel is gazdagítanak!
A nyelvi játékok sok helyzetben kínálnak hasznos és élvezetes időtöltéstA nyelvi játékok sok helyzetben kínálnak hasznos és élvezetes időtöltést kicsiknek és nagyoknak egyaránt, az iskolai óráktól kezdve egy hosszabb utazáson át a szünidőig. Egy-egy társasági összejövetelnek is jó programja lehet a különböző feladatok együt tes vagy csapatonként! megoldása, számos feladvány ugyanis éppen csapatjátékra hív. Akadnak azonban egyedül megoldhatók is.
Az Anya – nyelv – tudor című kiadvány nemcsak nyelvi, hanem irodalmi játékokat is tartalmaz, kitágítva az ismeretszerzés körét. Híres írókhoz, költőkhöz kapcsolódó szórakoztató feladatok várják az olvasót.
Az első néhány fejezetben földrajzi nevekkel, állatnevekkel, növénynevekkel, tájszavakkal, idegen szavakkal találkozunk. Többféle tematikus szócsoport is található e feladatokon belül, melyek kapcsán a fő kihívás jelentésük kiválasztása a meg-adot t lehetőségek közül. Ennek során rengeteg új szóval, ismeret tel bővülhet a tudásunk.
A szavakat elhagyva közmondásokkal, szólásokkal kapcsolatos feladatok kerülnek elénk különböző népek hagyományából. A mondatok szintjén túl összefüggő szövegekkel is akad dolgunk, először átfogalmazás, javítás, majd önálló szövegalkotás révén. Az irodalmi játékok között is igen sokféle feladvány kapott helyet, például versek összekeveredett soraihoz, regények címeihez és szerzőihez kötődők.
Dramatizálásra is lehetőséget kínál a könyv; hiszen sok feladatban az adott műalkotást szoborképben kell megjeleníteni, vagy egy-egy mesét kell eladniuk a játékosoknak. Mozgásos és memóriafejlesztő játékok is szerepelnek a kiadványban, így nem csak az elmét dolgoztatja meg.
Szinte bármely korosztálynak ajánljuk a könyvet, mivel sok feladat a játékosokra bízza a nehézségi fok megállapítását. Reméljük, minden használója megtalálja a neki tetsző játékot.
Anya – nyelv – tudor
Anya – nyelv – tudor sorozat
A sorozat köteteiről ITTtalálnak bővebb információkat.
%d bloggers like this: