Matematika Tanuljunk

Távtanítás – alapiskola 4. o. – Többjegyű szám osztása kétjegyű számmal

Többjegyű szám osztása kétjegyű számmal. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Pannon RTV közreműködésével 2020-ban az általános és a középiskolák minden osztálya számára egy teljes évnyi tananyag kerül rögzítésre. A tanórák a YouTube-on érhetőek el a diákok szülők számára, akik szükség esetén az így létrehozott tudástár felhasználásával sajátíthatják el a tananyagot.

Az osztással kapcsolatos fogalmak kétjegyű osztó esetén
  • Az osztás eredményeként kapott számot hányadosnak nevezzük.
  • Az osztás a szorzás fordított művelete. Osztást végzünk, ha tudjuk, hogy mennyi két szám szorzata, ismerjük az egyik tényezőt, és keressük a másikat.
  • Osztandónak nevezzük az osztás műveletében azt a számot, amit elosztunk egy másik számmal.
  • Osztónak nevezzük az osztás műveletében azt a számot, amivel elosztunk egy másik számot.
  • Ellenőrzést hajtunk végre egyenletek és szöveges feladatok végén. Azt ellenőrizzük, hogy a kijött eredmény valóban megoldása-e az eredeti feladatnak. Ez egyenleteknél az eredeti egyenletbe való behelyettesítést jelenti, szöveges feladatnál pedig a szöveg alapján ellenőrizzük az eredményt.
  • Szorzatnak nevezzük a szorzás műveletének végeredményként kapott számot. Például  szorzásnál 120 a szorzat.

Matematika, 4. osztály, általános iskola

Tanító: Solymosi Katalin