Polgári nevelés Tanuljunk

Mi az a meggyőződés?

Mi az a meggyőződés? Meggyőződésről akkor beszélünk, ha egy adott vélelem, állítás vagy nézet igaz vagy hamis voltában biztosak vagyunk. Az emberek több okból is állíthatják, hogy meg vannak győződve valaminek az igaz vagy hamis voltáról. Lehet, hogy azért, mert konkrétan láttak valamit, tanúi voltak valamilyen eseménynek, személyesen megtapasztaltak valamit. Vagy „jó okuk”, bizonyítékuk van. Vagy mert a vallásuk így diktálja.

A hit és a meggyőződés szinonimák, de jelentésük némileg eltér. Hihetünk eszmékben, ügyekben, emberekben, absztrakt, akár természetfeletti dolgokban is. Ha valakiben megbízunk, azt mondjuk, hiszünk benne. A hit szót gyakran a vallással összefüggésben használják.

Az emberi jogok kultúrájának megvalósításában nagyon fontos lépés annak megértése, hogy miként alakulnak ki a meggyőződések. A meggyőződések kialakulását, valamint a tettek és a meggyőződések közötti kapcsolatot kutató pszichológusok arra jöttek rá, hogy a meggyőződések nagyon sokféle módon jöhetnek létre és változhatnak meg.

  • Hajlamosak vagyunk magunkévá tenni a gyermekkorunkban bennünket körülvevő emberek nézeteit. Gyakran idézik Albert Einstein azon mondását, miszerint a „józan ész” a tizennyolc éves korunkig megszerzett előítéleteink összessége. A politikai meggyőződésünk leginkább azon közösség általános politikai nézeteitől függ, ahol élünk. A legtöbben azt a vallást gyakoroljuk, amelyet gyermekkorukban megismertünk.
  • Vannak, akik képesek azonosulni egy karizmatikus vezető nézeteivel, még akkor is, ha azok szembemennek minden korábban vallott meggyőződésükkel, és olyan tettekben nyilvánulnak meg, amelyek egyértelműen ellentétesek az érdekeikkel. Ekkor a racionálisan gondolkodó emberek megpróbálják összeegyeztetni saját közvetlen valóságukat saját – a valóságnak ellentmondó – meggyőződésükkel. Ez az úgynevezett kognitív disszonancia állapota.
  • A folytonos ismétlés is hozzájárul a meggyőződések formálódásához, mint ahogy az is, ha egy adott nézet, gondolat valamilyen módon kapcsolódik a szexhez, a szerelemhez vagy más pozitív érzelmekhez. Alapvetően ezekre – az ismétlésre és a gondolattársításra – épít a reklámipar.
  • A testi, különösen a fejet ért trauma is radikálisan képes megváltoztatni egy ember gondolkodását, meggyőződését.
  • Mindezek ellenére a meggyőződések kialakulásának mikéntjét jól ismerő tanult emberek is erősen ragaszkodnak a meggyőződéseikhez, és akár az egyéni érdekeik ellenében is képesek saját meggyőződéseik mentén cselekedni.

2010-ben a Tanárok Világnapján Prabhakara Shishila, az india Sullia városában található Nehru Memorial College volt igazgatója így nyilatkozott: „A tanárok feladata, hogy diákjaikba beleplántálják a racionális gondolkodás képességét ”.

Ön egyetért ezzel?

Ha olyan világot szeretnénk építeni, ahol az emberi jogokat mindenki alapvető értéknek tekinti és tiszteletben tartja, akkor elkerülhetetlen, hogy így vagy úgy megkérdőjeleződjön sok ember sokféle aktuális meggyőződése, világnézete. Ezért ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy a résztvevők megértsék, hogy nézeteink és meggyőződéseink társadalmi konstrukciók, a társadalom és az adott kor termékei. Remélhetőleg a gyakorlat végére a résztvevők jobban megértik, miért gyökereznek ezek a meggyőződések ilyen mélyen, és miért nehéz őket objektíven szemlélni. Azt is felismerik, hogy ismeretterjesztésre, nevelésre, világos és tényszerű bizonyítékokra és jó kritikai gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy a káros vagy egyszerűen túlhaladott nézeteket megváltoztathassuk.

A „meggyőződés” szót használjuk a vallással összefüggésben is, az emberek sokszor beszélnek a vallásos meggyőződésükről, hitükről. A meggyőződés olyan vélemény, vélekedés, amelyikről feltételezzük, hogy igaz. Tulajdonképpen minden hit kérdése. Teljes mértékig semmiről sem tudhatjuk, hogy igaz-e, csupán feltételezzük, hogy az. Azért alakítunk ki különböző meggyőződéseket, hogy szilárdnak hitt sarokpontokhoz kötni tudjuk a minket körülvevő világról szerzett tapasztalatainkat, egész világértelmezésünket, ezért ha kialakult egy meggyőződés bennünk valamiről, ahhoz hajlamosak vagyunk ragaszkodni.

Segédletek

PDFDownload as PDF

Az a meggyőződés, hogy a Föld lapos. Az a meggyőződés, hogy
a halálbüntetés igazolható
Az a meggyőződés, hogy
a házasság előtti szex bűn.
Az az elképzelés, hogy a nemi betegségtől megszabadulhat valaki, ha továbbadja egy szűznek úgy, hogy lefekszik vele.
Az a meggyőződés, hogy az uralkodóért, az országért vagy a hitért meghalni megtiszteltetés. Az a meggyőződés, hogy
a dohányzás nem is igazán káros az egészségre.
A kábítószerekkel és az alkohollal kapcsolatos vélekedések. Az a meggyőződés, hogy a „rasszokat” megkülönböztethetjük bőrszín, arctípus, koponyaforma, arcél, méretek vagy a haj textúrája és színe alapján.
A gyerekek nevelésével és fegyelmezésével kapcsolatos vélekedések. Az az elképzelés, hogy az eltérő „rasszhoz” tartozó emberek erkölcsiség és intelligencia tekintetében különböznek. Az a meggyőződés, hogy szégyen, ha valakinek mentális betegsége van. A férfiak és a nők családban betöltött szerepére vonatkozó meggyőződések.
A húsevéshez kapcsolódó meggyőződések. Az a meggyőződés, hogy a rendőröket és más hatóságokat tisztelni kell. Az a meggyőződés, hogy a szökőár és a tornádó Isten büntetése az emberiség bűneiért. Az abortuszra és a béranyaságra vonatkozó meggyőződések.
A fogamzásgátlással és a fogamzásgátlók használatával kapcsolatos meggyőződések. A bűnözőkkel való bánásmódra vonatkozó vélekedések: el kell különíteni vagy vissza kell vezetni őket a társadalomba? A pornográfiával és a prostitúcióval kapcsolatos vélekedések. Az azonos neműek házasságával kapcsolatos vélekedések.
A gyógyíthatatlan beteg emberek öngyilkosságában való segédkezéssel kapcsolatos vélekedések. Az a meggyőződés, hogy a lánybabáknak rózsaszín, a fiúbabáknak világoskék szín való. Férfiak és nők ugyanazon munkára való alkalmasságával kapcsolatos meggyőződések. Az a meggyőződés, hogy a fiúknak és a lányoknak más játékok valók.
A házasságon kívüli kapcsolatra vonatkozó meggyőződések. A tetoválással vagy piercinggel kapcsolatos meggyőződések. A házasságon kívüli gyermekvállalásra vonatkozó meggyőződések Az istenkáromlással kapcsolatos vélekedések.
A vallástalansággal kapcsolatos meggyőződések. A félmeztelenséggel vagy a naturizmussal kapcsolatos vélekedések. Az önkielégítéssel és a szexualitással kapcsolatos vélekedések. A válással és az egyszülős családmodellel kapcsolatos meggyőződések.

Kompasz: Kézikönyv a fiatalok emberi jogi neveléséhez

Forrás:
%d bloggers like this: