Felhívások

Ady Endre-ösztöndíj – új beadási határidő

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács a magyarországi NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM keretében (NTP-ADY-M-21) új beadási határidőt határoz meg az Ady Endre-ösztöndíj számára, amit a magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására hoztak létre.

Az SZMPSZ-hez a komáromi, újvári, lévai, nagykürtösi, rimaszombati, rozsnyói és pozsonyi járásokból várják a pályázatokat.

A MentorTT a dunaszerdahelyi, galántai, vágsellyei, losonci, bodrogközi, ungvidéki, tornaljai, kassai, rimaszombati és nyitrai járásokból érkező pályázatokat fogja elbírálni.

A pályázat beküldésének határideje: 2021. november 20.

 Közös postacím:
Regionálne pedagogické centrum
Regionális Pedagógiai Központ
ul. Zoltána Kodálya 2367/49
P.O.BOX: 270
924 01 Galanta

 

A borítékon kérjük feltüntetni: Ady-ösztöndíj

 

A pályázat célja

Pénzügyi segítség nyújtása (ösztöndíj) a magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű, a 2021/22-es tanévben 6-13. évfolyamon alapiskola felső tagozaton vagy középiskolában (alapiskola 6-9. évfolyamán, középiskola 1-4. évfolyamán) tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

Az Ady Endre ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelniük:

1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2020/2021-es tanévben,

b) megyei 1-2., vagy 1-4, vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben,

c) a Tehetségpont vagy az iskola, ahol a 2020/21-es évben tanult a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő;

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 

A beérkezett ösztöndíj-pályázatokat a meghirdető az alábbi (kötelezően benyújtott) hivatalos dokumentumok, valamint nyilatkozatok alapján értékelik:

 • Pályázati adatlap,
 • Iskolalátogatási igazolás a 2021/22-es tanévben,
 • A 2020/2021-es tanév év végi bizonyítványának fénymásolata,
 • A 2020/2021-es tanévben szerzett megyei, országos, vagy nemzetközi verseny eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum.
 • Amennyiben van, tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal)
 • A 2020/2021-es iskolai évben elért további eredmények. Erről a kiállított oklevelek másolatai szolgálnak bizonyítékul, vagy pl. a tantárgyi olimpiák esetében csak az első három helyezett kap oklevelet, a további eredményt az iskola igazolja az eredménylista másolatával vagy az adott verseny eredményeinek az internetről letöltött eredménylistájával (a listán kérjük kiemelni a pályázó eredményét) – ez esetben fel kell tüntetni az eredményeket tartalmazó honlap címét és az utolsó letöltés dátumát.
 • Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy vezetője, vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
 • Szándéknyilatkozatot arról, hogy a pályázó mire kívánja felhasználni az elnyert ösztöndíjat.

Beküldendő dokumentumok listája:

 • Adatlap – 2 eredeti példányban
 • Iskolalátogatási igazolás a 2021/22-es tanévben* – 2 eredeti példányban
 • 2020/2021-es tanév év végi bizonyítványa – 2 másolati példányban, az iskola igazgatója által aláírva és lepecsételve
 • A 2020/2021-es iskolai évben elért eredmények, aktivitások listája. – 2 eredeti példányban
 • Oklevelek, igazolások a 2020/2021-es tanévben elért eredményekről (amennyiben vannak**) – 2 másolati példányban
 • Tehetségpont ajánlása (amennyiben van) – 2 eredeti példányban
 • 1. sz. melléklet (nyilatkozat szociális helyzetről) – 2 eredeti példányban
 • 2. sz. melléklet (szándéknyilatkozat) – 2 eredeti példányban

*Azok a diákok pályázhatnak, akik a 2021/22-es tanévben hatodik, vagy felsőbb osztályba járnak.

**Azokról a tanulmányi versenyekről (pl. tantárgyi olimpiák), amelyeken nem osztanak oklevelet, az internetről kinyomtatott eredmények a mérvadók.

A bírálók számára értelmezhetetlen oklevél (pl. nem kiírt arany-, ezüst-, bronzsáv, rovásírással kiírt oklevél stb.) eredményét az iskola igazgatója aláírással és bélyegzővel igazolja a másolat hátulján

 

A pályázatról bővebb információk és a szükséges mellékletek letölthetők a www.tehetseg.sk vagy a www.szmpsz.sk honlapról.

További tájékoztatást nyújt e-mailben vagy telefonon:

Szanyi Mária szanyi.maria@gmail.com, tel.: 0911 451 024

Hanesz Angelika hanesz@gmail.com, tel.: 0904 397 322

Fekete Irén elnok.szmpsz@gmail.com , tel: 0907 111 455

Majer Anna majeranna.szmpsz@gmail.com, tel: 0907 623 206

Szabó Judit rpk.ga@szmpsz.sk, tel: 0917 539 964