Közösség

Az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola bemutatkozó kisfilmje

Az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola kilenc évfolyamos teljes szervezettségű oktatási intézmény, amelyet jelenleg 10 község tanulója látogat. Fentebb az iskola idei bemutatkozó kisfilmje látható.

A diákokat jól felkészült, szakképzett pedagógusok tanítják és nevelik, akiknek szívügyük, hogy diákjaik jól felkészítve, tudással felvértezve hagyják el az általános iskola padjait, s megállják helyüket a közép- majd a főiskolán is. A humánus iskola megteremtésére törekszünk, ahol a bizalom, a tisztelet kialakítása a cél. Nagy súlyt fektetünk az egészséges életmódra való nevelésre, környezetünk megóvására.

Az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola bemutatkozó kisfilmje
Az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola bemutatkozó kisfilmje

Az oktatásban kihasználjuk az új tanítási módszereket. Erőfeszítéseket teszünk új tankönyvek, modern segédeszközök beszerzésére, amelyek megkönnyítik a tananyag elsajátítását. Minden lépésünket a minőségi iskola megteremtése mozgatja.

Oktatás

A 2003/2004-es tanévtől kiemelt helyet kapott iskolánkban az idegennyelv-oktatás. Már a 3. osztálytól kezdődően tanítjuk az angol nyelvet, mivel jól tudjuk, hogy a jövőben való érvényesülés egyik alapfeltétele az idegen nyelv ismerete. A számítástechnikai ismeretek fontosságát is szem előtt tartjuk, ezért szakképzett tanerő segítségével a felső tagozat valamennyi osztályában informatikaoktatás is folyik. Iskolánk bekerült az Infovek-programba, melynek keretén belül hat számítógéphez, és ingyenes internetes csatlakozási lehetőséghez jutottunk. Az elkövetkezendő iskolai évben újabb számítógépekkel bővült iskolánk gépparkja.

Szintén pályázati forrásokból már több interaktív táblával is büszkélkedhetünk, diákok és tanárok örömére egyaránt.

Iskolánk épülete helyet ad a Ipolybalogi Művészeti Iskola néhány tagozatának is, beindult a zeneoktatás, rajz és a tánc tagozat is. A zenei szak keretén belül a tanulók zongorázni, gitározni, fuvolázni és énekelni tanulnak. A tánc tagozaton a gyerekek mozgáskultúrájukat fejleszthetik.

Az iskola előtt csodálatos park. Fákkal, szökőkúttal, valamint Varga Lajos szobrászművész szobrával. Az Iskoláslány derűs arccal köszönti a kis elsősöket ugyanúgy, mint az ismeretlen látogatókat. Az iskola kétszintes épület, délre néző ablakokkal. A földszinten tágas folyosó, mely az alsó tagozat osztályaiba kalauzol. Tágas, világos tantermekbe, melyeket képek, virágok díszítenek. Az emeletre felvezető lépcső a folyosó bal illetve jobb oldalán található. Itt a felső tagozat osztályait, valamint a kémiai laboratóriumot helyezték el.

%d bloggers like this: