Kitekintő Tanuljunk Történelem

Az orosz impérium terjeszkedése

„OROSZORSZÁG SOHA, SEMMILYEN HÁBORÚT SEM KEZDETT” –  AVAGY AZ OROSZ IMPÉRIUM TERJESZKEDÉSE

(A „békés” külpolitika 500 éves története)

Az Ukrajna elleni orosz agresszió előtt néhány nappal az összes magas rangú orosz tisztviselő egybehangzóan azt állította, hogy nem lesz háború, hogy ez a nyugat kitalált propagandája, sőt, hogy Oroszország soha nem indított háborút. Hazudtak.

Nagyon gyakran halljuk a békés Oroszország történetét – maguk az oroszok mellett itthon is elhangzik, a szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal különböző képviselőitől -, hogy „Amerika elrabolta az indiánok területét”, vagy hogy az európai hatalmak (különösen Nagy-Britannia és Franciaország) gyarmatosították a fél világot. Ezzel szembe a „békés Oroszországot” állítják, amely soha senkinek nem ártott.

Térjünk rá a tényekre.

Igaz, hogy az Egyesült Államok a terjeszkedés révén hatalmas területtel rendelkező nemzetté vált. Ez a terjeszkedés néha békés volt (például az akkori Louisiana államot megvásárolták a franciáktól vagy Alaszkát megvásárolták az oroszoktól), néha pedig erőszakos (beleértve az indián területek elfoglalását). Hasonlóan a brit vagy francia gyarmatosításhoz. Ez tény, és ezt senki sem vitatja Washingtonban, Párizsban vagy Londonban. Ezenkívül nyílt társadalmi, történelmi vitát folytattak ezekről a folyamatokról ezekben az államokban, egyfajta pszichológiai önreflexiót végeznek a múltról.

Itt van tehát Oroszország. Egy békés állam, amely szélsőségeseink szerint soha senkinek nem ártott.

Ezért szeretnénk egy rövidített történeti áttekintést adni az Orosz Birodalomról, legalábbis pontokba szedve, mert be kell látni, hogy a szomszédok felé irányuló békés hadjáratokat nem lehet egy pár mondatos bejegyzésbe foglalni.

 • impérium
  Az orosz impérium terjeszkedése

  A 15-16. század fordulója – A Moszkvai Fejedelemség lerázza magáról a mongol-tatár uralmat. Az orosz területi terjeszkedés kezdetei. Abban az időben az orosz állam kicsi, jelentéktelen volt Európa abszolút perifériáján.

 • A 16. század – Rettegett Iván uralkodása – háború a török kánságokkal (Kazán, Asztrahán). Ezek teljes megsemmisítése, majd annexiója. Oroszország területe egészen az Urálig ér. Gondolkodtak már azon, hogyan kerültek a török nyelvű tatárok a mai Oroszország „központjába”? Nos, az oroszok az ő területüket is elfoglalták.
 • 16. század vége – két kelet-európai török/türk állam után Oroszország egy harmadikba is belevágott, amelyet Szibériai Kánság néven ismertek. A nyugat-szibériai területek elpusztítása, majd további annektálása következett.

  Az 1700-as évek Oroszországa
 • 17. század – hatalmas terület elfoglalása az Uráltól a Csendes-óceánig (egész Szibéria). A teljes őslakosságot meghódították, fokozatosan asszimilálták (főként az ortodox egyházon keresztül).
 • 17-18. század fordulója – európai terjeszkedés: a Baltikum, Finnország (a térképen hiányzik), a mai Ukrajna, Fehéroroszország, a Fekete-tenger partvidéke, beleértve a Krímet is, elfoglalása. A „békés” terjeszkedés szép példája – háborúk Törökországgal, Svédországgal, Lengyelországgal, területük nagy részének annektálása.
 • 19. század eleje – kaukázusi népek, köztük grúzok, örmények bekebelezése.

  A Négyes Szövetség tagjait bemutató térkép (1813-15)
 • Az egész 19. század – közép-ázsiai terjeszkedés, hatalmas közép-ázsiai területek és államok annektálása. Szamarkand, Bukhara, Hiva, Merv – mindezeket az ősi városokat az Orosz Birodalomhoz csatolták.
 • A 19. század második fele – terjeszkedés a Távol-Keleten, Kína rovására. Hatalmas kínai területek megszállása. Alaszka, amelyet 1867-ben 7,2 millió dollárért adtak el az Egyesült Államoknak.

Ez az orosz imperializmus rövid története. És igen, más nagyhatalmak is hasonló expanziós politikát folytattak abban az időben. Ez a birodalmi eszme azonban tovább él az orosz kül- és biztonságpolitikában. A legújabb áldozatok az ukránok.

Fontos megjegyzés: ez egy egyszerűsített és rövid áttekintés. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el a könyveket 😊

Térképek: Encyclopaedia Britannica

1904-1905 az Orosz – Japán háború