Kitekintő Konferencia

Mobiltechnológia a tanórán

Már elektronikusan is hozzáférhető az Academia.edu oldalán Czékmán Balázs (Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és művelődéstudományi Doktori Program) előadása, amely az I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia (2016, Veszprém) egyik anyagaként jelent meg MOBILTECHNOLÓGIA A TANÓRÁN: OKTATÁSI TARTALMAK, OKTATÁSTSEGÍTŐ DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK címen.

A szerző-előadó az anyag bevezetőjében leszögezi:

„A korábban csak nehezen elérhető technológiák (műholdas navigáció (GPS), kiterjesztett valóság(AR), virtuális valóság (VR), digitális fényképezés) már a mindennapok részét képezik, melyek az egyre alacsonyabb árú mobil eszközök segítségével is elérhetők. A mobiltechnológia akonnektivitás, a kommunikáció és a kollaboráció új dimenzióját kínálja a mindennapok során (McQuiggan et al., 2015), így a mobil eszközök (elsősorban tabletek, okostelefonok) oktatási célú alkalmazása komoly lehetőséget jelenthet az iskolák számára is. A mobiltechnológia segítségével létrejövő mobil tanulás (m-learning) jelentősen hozzájárulhat a tanulók könnyebb eléréséhez, számukra gazdagabb, vagy akár új tanulási környezet biztosításához. Az m-learning számos előnye között a bárhol, bármikor tanulás, a technológia – más eszközökhöz (például laptop, asztali gép) hasonlítva – viszonylagosan olcsó hozzáférhetősége és fenntarthatósága (ennek köszönhetően szociális hátránykompenzáló hatása) jelenik meg.

Az említett jellemzőkön túl a mobil eszközök olyan (új) médiakörnyezetet kínálnak, mely támogatja a magasabb szintű gondolkodási műveletek, a 21. századi készségek kialakulását és fejlődését, a személyre szabott oktatást, és a motivációkialakítását, fenntartását. A technológia kihívásai között főként az eszközökhöz és internethez való egyenlőtlen hozzáférés, a tanulók felügyeletének szükségessége, gyakorlati használatának szabályozatlansága (tiltás vagy engedés) jelenik meg (McQuiggan et al., 2015).

A mobil eszközök oktatási használata során számos – más IKT eszközön – eddig is alkalmazott oktatási tartalom használható (például online megoldások), azonban operációs rendszerükből és hardveres adottságaik révén különféle alkalmazások (applikációk) futtatására is alkalmasak. Az oktatási applikációk száma a legnagyobb áruházakban (Google Play, App Store) napról napra nő, így egyre több lehetőség áll a pedagógusok rendelkezésére. A mobil applikációk mellett különféle interaktív online megoldások használhatók – többek között – gyakorlásra, valamint mérésre-értékelésre. A mobil alkalmazások, online felületek mellett a nagy oktatási tartalomszolgáltatók (Sulinet Digitális Tudásbázis, Nemzeti Köznevelési Portál) anyagai is alkalmazhatók a tanulási és tanítási folyamatok során. Tanulmányunkban ezért áttekintjük a mobil eszközökhöz kapcsolódó oktatási tartalmakat, online megoldásokat, empirikus kutatásunkban pedig a pedagógusok körében végzett (N=15) vizsgálatunk eredményeit mutatjuk be. Empirikus kutatásunk egyrészt a tanítási órákon alkalmazott oktatási tartalmak alkalmazását, készítését, beszerzését, valamint apedagógusok tabletekkel kapcsolatos véleményét vizsgálta.”

Az előadás tartalma:

 1. Mobiltechnológia: új eszközök az iskolában
 2. Oktatási tartalmak, oktatást segítő digitális megoldások
 3. Az empirikus kutatás bemutatása
 4. Kutatási eredmények – elektronikus tananyagok, applikációk használata (szemléltető táblázatokkal)
 5. Összegzés

A konferencia további anyagait megtalálják ezen a linkena Mobil – világ – iskola című kiadvány elektronikus tartalmaiban, amelyek az alábbiak:

 • Tabletek a kisgyermekkori projektpedagógiában
 • Tabletekkel támogatott tanítás-tanulás szegregált SNI csoportban
 • Új típusú informatikai fejlesztő eszköz a PAF gyakorló általános iskoláján – sajátos nevelési igényű kisiskolások részére
 • Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, autizmusspektrum-zavarral élő tanulókmegsegítésében
 • Tabletekre tervezett virtuális feladatlapok a hallássérült diákok oktatásában
 • Hajnali háztetők – Irodalmi séta okostelefonon
 • Egy mobileszközökkel támogatott magyar irodalmi projekt tapasztalatai általános iskola 5. és 6. évfolyamán
 • E-jegyzetek használata a Debreceni egyetemen
 • A digitális témahétre készített jógyakorlat bemutatása József Attila, az oktatás magyar „Nostradamusa‖
 • „A digitális világ KRESZje‖- IKT eszközök és „DigiDili‖ tanóra
 • Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet vizsgálat IKT eszközök segítségével
 • Lapodamese már az iskolába lépéskor
 • Nyelvvizsgára készülök – Mobil applikációkkal támogatott nyelvtanulás
 • A rejtett mintaadás és a tudatos nevelés diszharmóniája kisgyermekkorban
 • Juttassuk nyelvi sikerélményhez tanulóinkat „kütyükkel‖: Miért és hogyan érdemes bevonni az angol nyelvoktatásba az online játékokat/mobileszközöket?
 • Unser digitales Klassenzimmer – Digitális tantermünk
 • A tanulói és szülői attitűd a mobileszközökkel támogatott oktatással kapcsolatosan
 • Zsugorodó taneszköz, táguló világ? A mobiltanulás mint a digitáliskultúra-azonos pedagógia integratív és komplex formája
 • A minősítési rendszer potenciális reformhatásai a hangszeres zeneoktatásra és tanárképzésre a digitális kompetencia tükrében
 • Okostelefonok alkalmazásának gyakorlati lehetőségei az oktatásban
 • Ingyenes alkalmazások a testnevelés oktatásában
 • Mobilokkal vagy mobilokról – Médiaműveltség a mobil eszközökkel támogatott oktatásban
 • Hogyan tanítsuk tanórán és tréningen az etikus és biztonságos mobilhasználatot?
 • Virtuális „kincskeresés” a 21. században
 • „Várjuk a következő játékot!‖ – Az első hazai mobiltanulási projekt
 • Okostelefonok kísérleti szenzorként való alkalmazása
 • Mobil játékok a felfedeztetés-központú matematikaoktatás szolgálatában
 • A Moodle elektronikus oktatási környezet alkalmazása a középiskolai oktatásban
 • Mobiltechnológia a tanórán: oktatási tartalmak, oktatást segítő digitális megoldások
 • Barangolás a Hangok földjén-projekt bemutatása
 • Online játék fizikaórán

 

 

%d bloggers like this: