Egyéb kategória

Tananyagbank – Oktatás

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tananyagbankja jelenleg 210 darab szakmai követelménymodulhoz tartozó 3013 darab tartalomelemet tartalmaz.

Oktatás

Tanfolyamszervezés és -vezetés

001 Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése Murainé Szakáts Ildikó
002 Sportvállalkozások, wellness-fitness szolgáltatások jogi és igazgatási feladatai Murainé Szakáts Ildikó
003 Sportvállalkozások, wellness-fitness szolgáltatások marketing feladatai Murainé Szakáts Ildikó
004 Wellnes és Fitness szolgáltatások szervezése Murainé Szakáts Ildikó

Gazdálkodás, projektvezetés

002 Irodatechnika és elektronikus ügyfélkiszolgáló rendszerek, eszközök Pölöskeiné Hegedüs Helén
004 Kommunikáció Szigethy Géza Attila
006 Projektdokumentáció Szigethy Géza Attila
007 Projektirányítás számítógéppel I. Pölöskeiné Hegedüs Helén
008 Projektirányítás számítógéppel II. Pölöskeiné Hegedüs Helén
010 Projektmenedzsment elemzés és tervezés módszertana I. Pölöskeiné Hegedüs Helén

Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

001 Mindennapos kapcsolattartás a szülővel/gondozóval Varga Olga
003 Az ügyeleti munka (tanóra előtt, szünetekben, tanórán, szabadidős programok esetében).Beteg, sérült gyermek felügyelete, baleset megelőzési tudnivalók. Káró Nóra
005 Személyes higiénés szokások kialakítása, helyes öltözködési szokások kialakítása Varga Marietta
006 Táplálkozás, a helyes étkezési szokások kialakítása. Az élelmezés egészségügyi követelmények, az étkezés, az élelmiszerek kezelésének szabályai. Varga Marietta
007 A higiénés és önkiszolgáló tevékenység a gyermek napirendjéhez illeszkedően. A felelősi rendszer kialakítása és működtetése. Káró Nóra
008 A gyermekek önkiszolgáló tevékenysége, a felelősi rendszer, önkiszolgáló tevékenységek ellenőrzése Káró Nóra
009 Az ellenőrzés, értékelés helye, szerepe és módszerei az önkiszolgálás rendszerében Káró Nóra
010 Az intézményi értekezletek típusai, helye szerepe, célja és feladata az intézmény életében. A munkaközösségi értekezletek, munkamegbeszélések. Schmehl Júlia
011 A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin
012 A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint a helységek berendezése Jakab Zsuzsanna
013 Konfliktuskezelés Varga Olga
014 A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei I. Gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján és irányításával részt vesz a fejlesztő munkában: íráskészség fejlesztése, számolási készség fejlesztése, olvasási készség fejlesztése Boros-Farkas Bernadett
015 A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga
017 A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei IV. A hiperaktív tanulók fejlesztése, a figyelemzavarral küzdő tanulók fejlesztése Boros-Farkas Bernadett
018 A tanulóval való egyéni foglalkozá salapvető szabályai módszerei V. Varga Olga
019 A SNI gyermekek ellátása, nevelés- oktatása Maurer Miklósné
021 Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk Boros-Farkas Bernadett
022 A fejlesztő játékok és alkalmazása a fejlesztő munka során Boros-Farkas Bernadett
023 Az oktatás technikai – és informatikai eszközök helye, szerepe az oktatás folyamatában, azok használatának lehetőségei Várkonyi Attila Pál
024 A leggyakrabban használt IKT eszközök működése, helyes használata. Balesetvédelmi és munkavédelmi ismeretek Németh Márta
025 A leggyakrabban használt AV eszközök működése, helyes használata. Balesetvédelmi és munkavédelmi ismeretek. Várkonyi Attila Pál
027 A leggyakoribb gyermekbetegségek, tünetei, kezelése, az elsősegélynyújtás, balesetek (törések, égések, csípések) és ellátásuk Maurer Miklósné
028 A helyes táplálkozás. A személyes higiénés szokások kialakításának folyamata. Varga Marietta
029 Az önkiszolgáló tevékenység és a helyes napirend Németh Márta
030 A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető betartandó környezetvédelmi szabályok Varga Marietta
033 Az egyéni fejlesztési terv célja, feladata, felépítése Czigléné Farkas Katalin
034 Az egyéni fejlesztési terv elkészítésének módszertana Czigléné Farkas Katalin
035 A fejlesztést – fejlődést követő napló Czigléné Farkas Katalin

Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

002 A gyógypedagógiai asszisztens feladatai a különböző intézménytípusokban Schmehl Júlia
006 Az értelmi fogyatékosság típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői Schmehl Júlia
007 Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások Schmehl Júlia
008 A látássérülés típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői Németh Márta
009 A látásfogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások Németh Márta
012 A mozgássérülés típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői Tasnádi Ágnes
013 A mozgáskorlátozottak nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások Tasnádi Ágnes
016 Az autizmus típusainak felismerése, pszichés sajátosságai és életviteli jellemzői Schmehl Júlia
017 Az autizmussal élők nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások Schmehl Júlia
018 A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői Tasnádi Ágnes
019 A pszichés fejlődés zavaraival küzdők nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások Tasnádi Ágnes
022 A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai Schmehl Júlia
024 A különböző fejlesztési területekre irányuló gyakorló foglalkozások céljai, feladatai, módjai, lehetőségei Schmehl Júlia
026 Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele Németh Márta
029 Az önkiszolgálás fejlesztésének fogyatékosság-specifikus módszerei, eszközei Németh Márta