Egyéb kategória

Tananyagbank – Szociális szolgáltatások

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tananyagbankja jelenleg 210 darab szakmai követelménymodulhoz tartozó 3013 darab tartalomelemet tartalmaz.

Szociális szolgáltatások

A szociális segítés alapfeladatai

001 A jelen társadalama: a szociális közeg Vályi Gábor
002 A segítő kapcsolat tartalma, kommunikáció Vályi Gábor
003 A segítő segítése 1; esetmegbeszélés Vályi Gábor
004 A segítő segítése: szupervízió Vályi Gábor
005 A konfliktuskezelés eszköze; a mediáció Vályi Gábor
006 A pszichológia szerepe a segítő munkában Vályi Gábor
007 A személyiség pszichológiai megközelítése Vályi Gábor
008 Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok Vargáné Subicz Beáta
009 Szociológiai és szociálpolitikai jelenségek és folyamatok Vargáné Subicz Beáta
010 Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás Vargáné Subicz Beáta
011 Szocializációs színtér; a család Vályi Gábor
012 Szervezetszociológia; család és életmód Vályi Gábor
014 A segítő intézmény; megismerés és feltárás Vargáné Subicz Beáta
016 Közigazgatás – az állam és az önkormányzatok; önkormányzati jóléti ellátások Borbély Zsuzsanna

A munka-, tűz- és környezetvédelem

002 Veszélyes hulladékok kezelése Dr. Farkas Csamangó Erika

Gondozási-ápolási alapfeladatok

001 A közigazgatási hatósági eljárás szabályai Dr. Vojnovics Ibolya
003 A szakma, az intézmény és az együttműködés etikai szabályai Polacsek Lajos
004 A kommunikáció csatornái és jellemzői, a kommunikációs készségek fejlesztése Bányász Ibolya
005 Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos
005 Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos
006 Csoportdinamikai jelenségek, az önvédelmi technikák alkalmazása Bányász Ibolya
007 A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszerei Sándor-Lenkei Aida
009 A szocializáció folyamata és színterei, a szociális identitás kialakulásának összefüggései Bányász Ibolya
014 Népegészségügy, járványtani alapismeretelk Sipos Ilona Magdolna
016 Ápolási szükségletek és a betegmegfigyelés szempontjai. Az ápolás etikai szabályai, a betegek jogai Sipos Ilona Magdolna
018 A haldokló beteg ápolása, az elhunyt ellátása Sipos Ilona Magdolna
021 Jogi alapismeretek, jog- és adatvédelem. Az állam és az önkormányzatok felépítése, feladatai Dr. Vojnovics Ibolya
022 A szociálpolitika alapelvei, technikái, eszközei. Családjogi alapismeretek Lantos Szilárd
024 A szociális intézményrendszer feladata és működése. A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei Bányász Ibolya
024 A szociális intézményrendszer feladata és működése. A szociális védelmi rendszer nem önkormányzati keretei Sipos Ilona Magdolna
025 Önkormányzati gyermekjóléti-gyermekvédelmi ellátások rendszere Lantos Szilárd

Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén

001 Gondozási feladat háztartás szervezés, működtetés Szabó Mihályné
002 Társadalmi struktúrák, az intézmények, szolgáltatók szerepe, jelentősége, funkcióik Lantos Szilárd
003 Együttműködés szolgáltatók, civil szervezetek, a helyi közösség formális és informális csoportjaival Dr. Vojnovics Ibolya
004 Problémafeltárás-, definiálás, lehetséges problémák a humán ökorendszer egyes szintjein Nagyné Tarjányi Judit
005 A segítségnyújtás lehetőségei a humán ökorendszer szintjein Nagyné Tarjányi Judit
006 Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül Szabó Mihályné
007 A család szerepe, jelentősége, funkciói, kapcsolatfelvétel, a család megismerésének módszerei, technikái Szabó Mihályné
008 A segítő szakemberrel kapcsolatos elvárások, a szakember lehetséges szerepei, kompetenciája a segítő kapcsolatban Mikli Éva
008 A segítő szakemberrel kapcsolatos elvárások, a szakember lehetséges szerepei, kompetenciája a segítő kapcsolatban Mikli Éva
009 A csoportokkal végzett munka elméleti ismeretei, alkalmazási lehetőségek az egyes ellátási formákban Nagyné Tarjányi Judit
009 A csoportokkal végzett munka elméleti ismeretei, alkalmazási lehetőségek az egyes ellátási formákban Nagyné Tarjányi Judit
010 A csoportokkal végzett szociális munkához szükséges elméleti ismeretek, kompetenciák, csoportvezetői készségek Nagyné Tarjányi Judit
010 A csoportokkal végzett szociális munkához szükséges elméleti ismeretek, kompetenciák, csoportvezetői készségek Nagyné Tarjányi Judit
011 Csoportmunka, mint segítségnyújtás, technikák, módszerek alkalmazása a gyakorlatban Szabó Mihályné
012 Csoportmunka szükségletfelmérése, a tervezés, a szervezés, kliensek motiválása,a megvalósítás Nagyné Tarjányi Judit
013 Szociális munka közösségekért, közösségekben Alpár Vera
014 Közösségi szociális munka feladata, célja, módszerei, eszközei Alpár Vera
015 Közösségi szociális munka a gyakorlatban Nagyné Tarjányi Judit
016 Dilemmák a szociális munkában Alpár Vera
017 Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között Tamás Béláné
018 Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás a kliens otthonában Tamás Béláné
019 Aktivitás és foglalkoztatás intézményi keretek között Tamás Béláné
020 Aktivitás és foglalkoztatás az otthonközeli ellátási formákban Tamás Béláné
021 Foglalkoztatás a gyakorlatban, önellátás, önkiszolgálás, mint a foglalkoztatás része Tamás Béláné
022 Háztartásvezetés, háztartásgazdálkodási ismeretek Tamás Béláné
023 Munka-, tűz-, és balesetvédelmi ismeretek Lantos Szilárd
024 Gyógyászati-, és segítő eszközök beszerzése, és alkalmazása Tamás Béláné
025 Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme Polacsek Lajos
026 Esetmegbeszélés tapasztallattal rendelkező felnőtt hallgatóknak Szili-Darók Ildikó
027 Szupervízió tapasztallattal rendelkező felnőtt hallgatóknak Szili-Darók Ildikó

A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban

001 A jelen társadalma Dr. Vojnovics Ibolya
002 Egyenlőtlenségek a társadalomban Szili-Darók Ildikó
003 Szociális problémák felismerése Szili-Darók Ildikó
004 Szociális problémamegoldás a szociális munka eszközeivel Szili-Darók Ildikó
005 Klinikai ismeretek I. Keringés, vérképzési rendszer betegségei és speciális ápolási gondozási igényei Somogyi Bernadett
006 Klinikai ismeretek II. A légző rendszer betegségei és speciális ápolási gondozási igényei Somogyi Bernadett
007 Klinikai ismeretek III. Kiválasztó rendszer betegségei és speciális ápolási és gondozási igényei Somogyi Bernadett
008 Klinikai ismeretek IV. Emésztőrendszer betegségei és speciális ápolási és gondozási igényei Somogyi Bernadett
009 Klinikai ismeretek V. Anyagcsere betegségek és speciális ápolási és gondozási igényei Bodóné Erős Rózsa Klára
013 Klinikai ismeretek IX. Reumatológiai ismeretek betegségek és speciális ápolási és gondozási igényei Tamás Béláné
015 Klinikai ismeretek XI. Nemi szervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei Bodóné Erős Rózsa Klára
016 Kisklinikai ismeretek I. Az érzékszervek megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényeik Bérczi Ildikó
017 Kisklinikai ismeretek II. A bőr megbetegedései és speciális ápolási és gondozási igényei Bérczi Ildikó
018 Geriátriai ismeretek I. Fogalmak, jellemző betegségek Kovácsné Mercs Mónika
019 Geriátriai ismeretek II. Geriátriai gondozás Kovácsné Mercs Mónika
020 Klinikumokhoz kapcsolódó ápolási tevékenység a sebészeti osztályokon Bérczi Ildikó
021 Klinikumokhoz kapcsolódó ápolási tevékenység a belgyógyászati osztályokon Bodóné Erős Rózsa Klára
022 Dietetikai ismeretek Bodóné Erős Rózsa Klára
023 Különböző dependenciák és az addiktológiai lehetőségei Alpár Vera
024 Gerontológia Kovácsné Mercs Mónika
025 Fogyatékosságok és rehabilitáció Szekeres Ágota
026 Fogyatékosságok és rehabilitáció Szekeres Ágota
027 Gondozási szükségletek felméréseI. Fizikai ellátás Szili-Darók Ildikó
028 Gondozási szükségletek felmérése II. Egészségügyi ellátás Kovácsné Mercs Mónika
029 Gondozási szükségletek felmérése III. Mentálhigiénés gondozás Szili-Darók Ildikó
030 Gondozási szükségletek felmérése IV. Foglalkoztatás Szili-Darók Ildikó

Gyermekellátási alapfeladatok

001 Jog- és adatvédelem a gyermekellátásban. A szakmai etika kérdései Barbainé Bérci Klára
002 Közigazgatás; az állam, az önkormányzatok és a civil szervezetek jóléti ellátásai Kulin László
003 A gyermek és a szülő jogai és kötelességei Kulin László
004 Szociológiai és szociálpolitikai jelenségek és folyamatok Kulin László
005 Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások. Intézmények és monitorozás Kulin László
006 A segítés folyamata – kommunikáció Vályi Gábor
007 A segítő segítése: esetmegbeszélés, szupervízió, mediáció Vályi Gábor
008 Szocializációs színtér: a család és az intézmény Vályi Gábor
009 Család és életmód Mikli Éva
009 Család és életmód Mikli Éva
010 A személyiséglélektan alapjai Vályi Gábor
011 Egyéni fejlődés – egyéni szükségletek. Az életút pszichológiája Barbainé Bérci Klára
012 Növekedés és érés a gyermekkor különböző szakaszaiban Szekeres Ágota
013 Fejlődési rendellenességek – korai fejlesztés Szekeres Ágota
014 A gyermekkor betegségei Barbainé Bérci Klára
015 Gyermekbetegségek ápolása Barbainé Bérci Klára
016 A testi-lelki-szociális jólét feltétele – a minőségi gondozás Barbainé Bérci Klára
017 A pedagógia feladata a gyermek fejlődésének támogatásában Barbainé Bérci Klára
017 A pedagógia feladata a gyermek fejlődésének támogatásában Barbainé Bérci Klára
018 A pedagógiai módszerek alkalmazása Barbainé Bérci Klára
019 Nevelés a gondozás folyamatában; gondozási feladatok a gyermekkor különböző szakaszaiban Barbainé Bérci Klára
020 A „Te felelősséged!” – balesetvédelem, elsősegély Bányász Ibolya
020 A „Te felelősséged!” – balesetvédelem, elsősegély Bányász Judit

Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

001 A segítés modelljei Vályi Gábor
002 Ifjúsági tanácsadás Vályi Gábor
003 A segítés alapelvei Vályi Gábor
004 A segítő beavatkozás Vályi Gábor
005 A segítő beavatkozás hatékonysága Sándor-Lenkei Aida
005 A segítő beavatkozás hatékonysága Sándor-Lenkei Aida
006 Eljárások, időtöltések, játszmák Sándor-Lenkei Aida
007 Segítő szervezetek, intézményrendszerek Sándor-Lenkei Aida
008 Egyén és csoport Sándor-Lenkei Aida
008 Egyén és csoport Sándor-Lenkei Aida
009 A cselekvőképesség fejlesztése Juhász Ferencné
010 A közösségszervezés folyamata Juhász Ferencné
011 Partnerség közösségen belül és kívül Juhász Ferencné
012 A közösség mint a demokrácia gyakorlóterepe Juhász Ferencné
013 A nem formális tanulás célja, lehetőségei, színterei és eszközei Vargáné Subicz Beáta
014 Kompetenciafejlesztés a nem formális tanulás alkalmazásával Vargáné Subicz Beáta
015 Az információforrások alkalmazása a nem formális tanulás eszköztárában Vargáné Subicz Beáta
016 A nem formális képzés tervezése, szervezése és egységei Vargáné Subicz Beáta