Oktatás

Tananyagbank – Művészet, közművelődés, kommunikáció

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tananyagbankja jelenleg 210 darab szakmai követelménymodulhoz tartozó 3013 darab tartalomelemet tartalmaz.

Művészet, közművelődés, kommunikáció

Gépírás kommunikáció

1031-06 Grafikai illusztrálás  6 db

Az eredeti grafika meghatározása, ismérvei, minőségi követelményei Szűcs Tibor
A nemesgrafikai eljárások alkalmazása az illusztrálásban. Egyedi technikák Gallusz Gyöngyi
A nemesgrafikai eljárások alkalmazása az illusztrálásban. Sokszorosító eljárások. A nemesgrafikai sokszorosító eljárásokkal készült nyomatok jellegzetességei, a különböző technikák előnyei és korlátai az illusztráció készítésekor. Gallusz Gyöngyi
A nyomtatás technológiai folyamata. A nyomtatás, a képsokszorosítás változatos lehetőségei, a magas-, mély- és síknyomás technikai elve. Gallusz Gyöngyi
A képsokszorosítás technikái. A képsokszorosítás technikai eszköztára, jellegzetességeik, a nemesgrafikai képsokszorosítás és a tömegsokszorosítás technikai és minőségi különbségei, a sokszorosítási eljárás felismerése a nyomatok alapján. Gallusz Gyöngyi
A művészi illusztrálás és képsokszorosítás alapanyagai. Papírok, festékek, rajzeszközök kiválasztása, tulajdonságaik, szakszerű tárolásuk. Szűcs Tibor

1436-06 Zenész alapmodul 28 db

Hallásfejlesztés I. – skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése Lakatos Ágnes
Hallásfejlesztés II. – belső hallás, intonáció Lakatos Ágnes
Kottaolvasási rendszerek Lakatos Ágnes
Lapról éneklés Lakatos Ágnes
Akkordok I. – Hármashangzatok Márkus Tibor
Akkordok II. – Négyeshangzatok Márkus Tibor
Klasszikus kadenciák Márkus Tibor
Formatan I. – Szonátaforma Lakatos Ágnes
Formatan II. – Rondóforma Lakatos Ágnes
Zenetörténet VII. – Bécsi klasszicizmus I. Homoky Viktor
Zenetörténet VII. – Bécsi klasszicizmus I. Homoky Viktor
Zenetörténet VIII. – Bécsi klasszicizmus II. Homoky Viktor
Zenetörténet VII. – Bécsi klasszicizmus I. Homoky Viktor
A magyar népzene stílusrétegei és dialektusterületei György-Horváth László
Hangszerek a magyar népzenében György-Horváth László
Énekes népszokások I. György-Horváth László
Énekes népszokásaink II. György-Horváth László
Népzenei stílusismeret I. Vakler Anna
Népzenei forrásismeret Vakler Anna
A magyar népdalok díszítése Vakler Anna
A magyar népdalok díszítése Vakler Anna
Zenei felvétel-készítés Gyimesi László
Hangszerbeszerzés Gyimesi László
Referenciaanyag-készítés Gyimesi László
Pályázatírás Homoky Viktor
Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek Homoky Viktor
Marketing tevékenység Homoky Viktor
PR tevékenység Homoky Viktor

1555-06 A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása 18 db

A munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és környezetvédelmi szabályok megismerése és alkalmazása a médiaszerkesztőségekben Varga Mihály
A televízió műsorstruktúrája. A televízió műsorainak elemzése Kocsis Éva
A sajtóélet jellemzői – művészet és közművelődés az újságírói munkában Dr. Varga Mihály
A rádióműsorok struktúrája. Rádióműsorok elemzése Hartai László
Kommunikációkutatás – kommunikációelemzés Bihariné Asbóth Emőke
Sajtóelemzés Csernyiné Tóth Éva
Médiajog és etika Várady Judit
Egyéb információforrások Bihariné Asbóth Emőke
A szerkesztőség munkája Besenyő Ágnes
Public relations – a kapcsolattartás módszerei és eszközei Dr. Varga Mihály
A sajtóműfajok elemzése Besenyő Ágnes
Az információs anyagok felhasználásának módszerei és eszközei Besenyő Ágnes
Kapcsolattartás külső munkatársakkal. A riport készítésének elemei Bihariné Asbóth Emőke
A műsorkészítés elemei Csernyiné Tóth Éva
Munkaterv készítése. Műsorterv/forgatókönyv készítésének szabályai, elemei Kocsis Éva
Szerkesztőségi adminisztrációs tevékenység Kocsis Éva
Napi munka megszervezése. Szerkesztőségi feladatok ellátása Kocsis Éva
A tájékoztatás szabályai, elemei, feladatai, struktúrája Besenyő Ágnes

1556-06 Az újságírói tevékenység ellátása az írott sajtó különféle orgániumaiban 9 db

Anyaggyűjtés, szelektálás a sajtóban Csernyiné Tóth Éva
Témaválasztás, előkészítés Várady Judit
Médiatervezés, elemzés Hartai László
Újságírás a nyomtatott sajtóban Dr. Varga Mihály
Speciális újságírói feladatok (szinopszis készítése) Hartai László
Szerkesztőségi munkavégzés Csernyiné Tóth Éva
Együttműködés a fotóriporterrel, képszerkesztővel, tördelővel Várkonyi Attila Pál
Utómunkálatok az újságírói munkában Dr. Varga Mihály
A cikk nyomonkövetése Várady Judit
1586-06 Gépírás és levelezés 10 db Letöltés»
A tízujjas vakírás elsajátítása: I. Helyes test- és kéztartás, billentyűzetkezelés. Az alapsor betűi, szóköz, sorváltás (enter) Hartyániné Barta Judit
A tízujjas vakírás elsajátítása: II. Billentyűkezelés (i, m, r, vessző, u, á, v, o betűk) Hartyániné Barta Judit
Az irodai gépírás alapjai: I. A másolás technikájának fejlesztése Hartyániné Barta Judit
Az irodai gépírás alapjai: II. Az írássebesség fokozása Hartyániné Barta Judit
Az irodai gépírás alapjai III. A hallás utáni írás technikája Jakabné dr.Zubály Anna
Az iratforma kialakítása Jene Andrásné
Dokumentumok szerkesztése Sipos Sándorné
Az ügyiratok fogadásától a selejtezésig – az irodai ügykezelés alapvető tudnivalói Dr. Dóka Klára
A számítógépes adatbevitel biztonsági, munkaegészségtani és tárgyi feltételeinek megteremtése Jene Andrásné
Az iratkészítés informatikai és irodatechnikai háttérismerete Jene Andrásné