Könyvajánló

Könyvajánló • GYAKORLÓ FIZIKAFELADATOK NEM CSAK ÉRETTSÉGIZŐKNEK

Gyakorló fizikafeladatok nem csak érettségizőknek

Gyakorló fizikafeladatok nem csak érettségizőknek

Ez a gyűjtemény áttekintést ad a középiskolában megtanítható fizikaanyag témáiról. A feladatok megoldásai segítséget és mintát szeretnének nyújtani ahhoz, hogy milyen módon célszerű a fizikafeladatok megoldásakor gondolkodni. Igen fontos a feladat helyes értelmezése és az áttekinthető ábra készítése.
A megoldások olykor egy-két lépést összevontan tartalmaznak. A feladat megoldásakor az egyes lépéseket célszerű külön leírni, ez is gondolkodásra készteti a tanulót.

Példák: Kinematika, Dinamika, Statika, Gravitácó, Hőtan, Fénytan, Elektrosztatika, Egyenáram, Mágnesesség, Váltakozó áram, Atomfizika, Speciális relativitás
A példák megoldásai
Kérdések
A kérdésekre adott helyes válaszok

Kapható a könyvesboltokban, megrendelhető a kiadó honlapján.

72 oldal・irkafűzött・ISBN: 9789632781747