6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Az egyenlő szárú háromszög

Az egyenlő szárú háromszög
Horváth Anikó

Minden olyan háromszög, amelynek két oldala egyenlő hosszú, egyenlő szárú háromszög. Az egyenlő oldalakat szárnak nevezzük, innen kapta a nevét az egyenlő szárú háromszög. A harmadik oldalt, aminek a hossza nem egyezik meg a szárakkal, alapnak nevezzük. (Ha megegyezik, akkor az egy szabályos háromszög, ami az egyenlőszárúak között egy speciális háromszögfajta).

Az EduTV magyar nyelvű matematika órái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának projektje. A tanulók, de a tanárok és a szülők számára is oktatási eszköz, különösen akkor, ha egy tanuló különböző okok miatt nem tud részt venni az órákon. A videókat az állami oktatási programoknak megfelelően a tantárgyak céljainak és tartalmának megfelelően dolgozzák fel.

Tanár: Horváth Anikó
Értékelő/ konzulens: Ozorák Erika

Egyenlő szárú háromszög: két oldala egybevágó, egy oldala különböző: pl: c,a,a (két belső szöge, az alapon fekvő szögek egybevágók)
Az ABC egyenlő szárú háromszögben az AB oldalt alapnak, az egybevágó oldalakat, tehát az AC és BC oldalakat, száraknak nevezzük. Az alappal szemben fekvő C csúcsot az egyenlő szárú háromszög főcsúcsának nevezzük.
Az egyenlő szárú háromszög alapján fekvő szögek egybevágók.
Az AB alapú, egyenlő szárú ABC háromszögre érvényes: AC ≅ BC, CAB∢ ≅ CBA ∢
Az egyenlő szárú háromszög szimmetriatengelye felezi az alapot és a két szár által közbezárt szöget. Az egyenlő szárú háromszöget ezért szimmetrikus háromszögnek nevezzük. Az egyenlő szárú háromszög

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/48_MADMAT_6r_rovnoramenny_trojuholnik.pdf