6. osztály Matematika

Matematika 6. o. – Az OOO-tétel

Az ooo-tétel
Horváth Anikó

Háromszögek egybevágósága, szerkesztés az ooo-tétel alapján Def: Az egybevágó háromszögek megfelelő oldalainak hossza egyenlő, a megfelelő szögei egybevágók.

Ha két háromszögben mind a három pár megfelelő oldal egyenlő egymással, akkor a megfelelő szögek is páronként egyenlők egymással, tehát e két háromszög egybevágó egymással.

Az EduTV magyar nyelvű matematika órái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának projektje. A tanulók, de a tanárok és a szülők számára is oktatási eszköz, különösen akkor, ha egy tanuló különböző okok miatt nem tud részt venni az órákon. A videókat az állami oktatási programoknak megfelelően a tantárgyak céljainak és tartalmának megfelelően dolgozzák fel.

Tanár: Horváth Anikó
Értékelő/ konzulens: Ozorák Erika

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/49_MADMAT_6r_veta_sss.pdf

%d bloggers like this: