6. osztály Magyar nyelvtan Tanuljunk

Magyar irodalom – Történelmi mondák (Lehel kürtje, Drégely veszedelme)

Történelmi mondák
Tanító: Sörös Angéla

Magyar irodalom – Történelmi mondák (Lehel kürtje, Drégely veszedelme)

MONDA: népmesével rokon (csodás elemek, de amíg a monda érintkezik a világgal, a mese teljesen kitalált), szájhagyomány útján terjed, egy közösség hagyományait dolgozza fel, alapja valós, de meseszerű elemek.
Történeti vagy történelmi monda:
– latin nyelvű krónikák őrzik
– konkrét történelmi eseményhez – korhoz – személyhez kötődik (pl. honfoglalás kori monda, török kori monda, mondák Mátyás királyról)
– mondafeldolgozások: Arany János, Jókai Mór, Móra Ferenc

Tanító: Sörös Angéla
Értékelő/konzulens: Leczkési Anikó

https://viki.iedu.sk/

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/38_MJL_6r_historicke_povesti.pdf