Felhívások Hazai hírek

MADÁCH VÁNDORKIÁLLÍTÁS

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma idei feladatai közt kiemelten kezeli a magyar irodalom kiemelkedően jeles alkotójának, Madách Imrének a kétszázadik születésnapjáról való méltó megemlékezést.

Az érték, a mérték, a nemzetek közti egyetértés jegyében, a közös múlt tudtával és a közös jövőbe vetett hittel, nagyjaink iránti mély tisztelettel, de a jelenkornak megfelelő eszközökkel. Egy olyan egész éves, a művészet, tudomány és közművelődés területén történő rendezvénysorozatot indítottunk el, amely a Madách-bicentenárium jegyében történik. Ennek a rendezvénysorozatnak az első állomása Pozsonyban volt a – Madách Imre Az ember tragédiája c. művét bemutató időszaki kiállítás ünnepélyes megnyitásával 2023. január 25-én.

A tárlat egészen 2024. június végéig látogatható.

Az ember tragédiája nemcsak a magyar irodalomnak, hanem a világirodalomnak is egyik kiemelkedően jelentős alkotása. Ma a világ 40 nyelvén hozzáférhető és olvasható. Az emlékév ideje alatt és azon túl is az a célunk, hogy Madách Imre művét megmutassuk, s ne csak Alsósztregován és Pozsonyban, hanem Szlovákia lehető legtöbb településén. Mégpedig egy vándorkiállítással, amelyet iskolákba, kulturális egyesületekbe szeretnénk eljuttatni, hogy szemléltethessük a madáchi életmű értékét és időszerűségét.

Ezt a kétnyelvű, magyar–szlovák vándorkiállítást 2023. március 24-én mutatjuk be Alsósztregován, a helyi szlovák alapiskola felső tagozatos diákjainak, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és
a Csemadok nagykürtösi járási képviselőinek jelenlétében. Ők lesznek azok, akik majd a régió iskoláiba eljuttatják a kiállítást.

Jó alkalom lesz ez arra, hogy most magában a szerzőben, Madáchban fedezzük fel a Tragédia főszereplőjét! Szeretnénk, ha mindenkit arra ösztönöznének a látottak, hogy elővegyük, újraolvassuk a Tragédiát, és gondoljuk is tovább. Ezzel nemcsak Madách örökségéért, hanem magunkért is sokat tehetünk. Útjára indul tehát vándorkiállításként Madách és a Tragédia, mi abban bízunk, hogy sokan látják majd.

Köszönjük a kiállítás megalkotóinak nagyszerű munkáját és a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás közreműködését! A kiállítást létrehozói:
PROJEKTVEZETŐ: Jarábik Gabriella
SZAKÉRTŐI MUNKA: Dr. Praznovszky Mihály
SZÖVEGEK: Szászi Zoltán

Žižkova 18, 810 06 Bratislava
tel.: +421 2 204 91 259

LÁTVÁNY és KIVITELEZÉS: Szabó Réka
FORDÍTÁS: Antal Anna
NYELVI LEKTOROK: Csanda Gábor, Antal Anna
NYOMDAI MUNKA: X PRINT s.r.o. Bratislava
A kiállítás jól szállítható, 20 darab panelből áll, ezek méretei 120 x 80 cm, anyaga Komatex.
Az érdeklődők a következő címen jelentkezhetnek: Danka Veselovská, Sinkó Éva, Madách-kastély,
Alsósztregova, telefon +421 47 4897189, mobil: +421 918 999 607.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!