Hazai hírek

Fodor Attila: Alacsony tanulószám és finanszírozási problémák

A szlovákiai magyar iskolahálózatot leginkább az alacsony tanulószám és az ebből fakadó finanszírozási problémák veszélyeztetik. Köteles Szabolcs a Pátria Rádió munkatársa oktatáspolitikai kérdésekről beszélgetett Fodor Attilával, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójával a Reggeliben.

Fodor Attila
Fodor Attila

A szlovákiai közoktatási rendszer az elmúlt évtizedek során jelentős változásokon ment keresztül. A rendszerváltást követő demokratizálódási folyamatok egyik hozadéka, hogy fenntartói sokszínűség keletkezett az oktatási intézmények működtetésében. Sorra alakultak az állam által működtetett óvodák és iskolák mellett egyházi, alapítványi és magánintézmények. 2002-ben az állam átruházta az oktatási intézmények fenntartási jogkörét a településékre és megyékre a fokozódó terhek miatt, de a finanszírozást továbbra is állam biztosítja. A költségvetés alapján meghatároznak egy normatív összeget, amely a tanulók létszámától függ. A tanulói létszámmal szorozzák meg az eleve meghatározott támogatási összeget.

A szlovák közoktatási intézményrendszer egyedi részét képezi a szlovákiai magyar iskolahálózat. Bár törvényesen nincs definiálva, hogy a kisebbségeknek van külön iskolahálózata, de az oktatásügyi szakemberek kiemelt szerepet tulajdonítanak neki. Egyfajta mostohagyerek státuszban vannak a szlovákiai magyar iskolák, komoly dillemája az egész közoktatási szférának. A 2022-23-as tanévben országszerte 676 intézményben folyik magyarnyelvű oktatás óvodától középiskoláig bezárólag, amely az összes közoktatási intézmény 11 százaléka Szlovákiában, azonban megközelítőleg 50 000 diák látogatja ezeket az intézményeket. Ez csupán az egész szlovákiai közoktatás 5 és fél százaléka. Vagyis kétszer annyi intézmény van arányában, mint amennyi magyar tanuló jár iskolába.

676 intézményből több mint száz olyan magyar tanítású nyelvű iskola van, amelyek alacsony tanulószámmal működnek és csak alsótagozatos oktatás folyik. Az állami finanszírozás alapját jelentő normatív rendszerrel ezeket az iskolákat szinte képtelenség fenntartani. A fennálló helyzet miatt egyre több kisiskolát fenyeget a bezárás veszélye, amely nem csak a szlovákiai magyar iskolahálózat számára jelent problémát, hanem a kisebbségi magyar közösséget és az intézményrendszert is csorbítja. Azonban számos lehetőség kínálkozik arra, hogy a víz felett tudják tartani oktatási rendszert. Különböző működtetési formák és a magyarországi támogatások jelentenek mentőövet számos létesítménynek.