Felhívások Hazai hírek

Nemzetközi Madách-konferencia Alsósztregován

Nemzetközi Madách-konferencia kezdődik ma az alsósztregovai Madách-kastélyban, témája Madách Imre életének és munkásságának feltérképezése a legújabb kutatások tükrében. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A tanácskozás része annak a művészet, tudomány és közművelődés területén zajló rendezvénysorozatnak, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum alá tartozó Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma szervezésében valósul meg, számos magyarországi, szlovákiai magyar és szlovák intézettel, szakemberrel együttműködésben.

A konferenciát a tisztelgés és az emlékezés, az előrepillantás és visszatekintés, a hasznos eszmecsere és egyfajta mérlegre tevés szándékával szervezik meg, Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából. Azt a sajátos sokszínűségét kívánja középpontba helyezni, amely Madáchot a magyar kultúra egyik meghatározó személyiségévé tette. Munkássága számos területet fog át, így kiválóan alkalmas a kultúra sokrétűségének felmutatására. A Madách-konferencia alapvetően interdiszciplináris közelítésű, kimondot célja a kort és az életművet vizsgáló diszciplinák közötti párbeszéd elmélyítése.

Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából érkeznek előadók, a konferencia anyaga publikáció formájában is megjelenik. A konferencia fővédnöke Tőzsér Árpád a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész, műfordító. A konferencia védnöke Mészáros András, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke.

Madách-konferencia
Forrás: Madách Irodalmi Társaság honlapja

Program:

Október 4., szerda

1. szekció – Elnök: Csehy Zoltán

Tárgytörténet, filológia, dráma

 • 10.00 – 10.20 Szilágyi Márton: Madách reformkori öröksége (Tárgytörténeti metszetek)
 • 10.20 – 10.40 Sirató Ildikó: A Mózes dráma digitális kritikai kiadásával kapcsolatos munka kulisszatitkai
 • 10.40 – 11.00 Praznovszky Mihály: Madách Imre alakja a magyar szépirodalomban
 • 11.00 – 11.15 Vita

2. szekció – Elnök: Babus Antal

Életmű, motívumtörténet, költészet

 • 11.20 – 11.40 Fűzfa Balázs: A ’minden’, a ’semmi’ és a ’küzdés’ motívuma a magyar költészetben Madách előtt és után
 • 11.40 – 12.00 Borbás Andrea: Madách Imre Mária királynő és Krúdy Gyula Az első Habsburg című művei, avagy használta-e Krúdy Madách művét forrásként?
 • 12.00 – 12.20 Polgár Anikó: „Hellász napos, olajfás partjain”. Az antikvitás mint ideál Madách Imre Ó- és újkor című versében
 • 12.20 – 12.40 Bárczi Zsófia: Madách Imre elbeszélései
 • 12.40 – 12.55 Vita

3. szekció – Elnök: N. Tóth Anikó

Madách redivivus I.

 • 14.20 – 14.40 Nagy Csilla: „S mást tevél-e?” Rezonanciák Madáchra
 • 14.40 – 15.00 Görözdi Judit: Az ember tragédiájának kortárs értelmezése Esterházy Mercedes Benz című művében
 • 15.00 – 15.20 Csehy Zoltán: Madách-mintázatok az operaszínpadon
 • 15.20 – 15.30 Vita

4. szekció – Elnök: Fűzfa Balázs

Madách redivivus II.

 • 15.30 – 15.50 Mizser Attila: Tragédia 2.0. A továbbírás lehetőségei
 • 15.50 – 16.10 N. Tóth Anikó: Az ember tragédiája 2.0 – A Závada-változat(ok)
 • 16.10 – 16.30 Németh Zoltán: Madách-allúziók és -újraírások a kortárs magyar irodalomban
 • 16.30 – 16.40 Vita

5. szekció – Elnök: Sirató Ildikó

Variációk Tragédiára

 • 17.00 – 17.20 Varga Emese: Az ember tragédiája a cseh és szlovák színpadokon
 • 17.20 – 17.40 Csiszár Mirella: Az ember tragédiája színházi bemutatói Erdélyben
 • 17.40 – 18.00 Gajdó Tamás: Az ember tragédiája a magyar diaszpórában
 • 18.00 – 18.20 Vita

19.30 Arany János: A nagyidai cigányok Gál Tamás Jászai Mari- és Dosky-díjas színművész előadásában

Október 5., Csütörtök

6. szekció – Elnök: Görözdi Judit

Az „idegen” Madách – fordítások, befogadástörténet

 • 9.00 – 9.20 Babus Antal: Az ember tragédiája orosz recepciója
 • 9.20 – 9.40 Magdalena Roguska-Németh: Az ember tragédiája lengyel recepciója
 • 9.40 – 10.00 Jitka Rožňová: Madách Imre szlovák fordításának jellegzetességei
 • 10.00 – 10.15 Vita

7. szekció – Elnök: Rózsafalvi Zsuzsanna

Irodalom, módszertan, társművészetek

 • 10.15 – 10.35 Sidó Anna: A Tragédia a képzőművészetben
 • 10.35 – 10.55 Petres Csizmadia Gabriella: „Küzdj és bízzál!” – Műveltségi táblajáték Az ember tragédiája alapján
 • 10.55 – 11.15 Kovács Anna: Balázs János és Madách
 • 11.15 – 11.25 Vita

8. szekció – Elnök: Praznovszky Mihály

Életrajz, családtörténet, kultusz

 • 11.50 – 12.10 Gréczi-Zsoldos Enikő: Madách Imre érzései és viszonyulásai a levelezése tükrében
 • 12.10 – 12.30 Szászi Zoltán: Beszámoló a Madách-rokonsággal kapcsolatos családtörténeti kutatásokról
 • 12.30 – 12.50 Bolemant Lilla: „Könnyű ítélni a felületesnek“ – Fráter Erzsébet hagyatéka
 • 12.50 – 13.10 Csanda Gábor: Madách a (cseh)szlovákiai magyar intézményi térben. A pozsonyi Madách Könyv- és Lapkiadó, illetve a Madách-díj története
 • 13.10 – 13.30 Rózsafalvi Zsuzsanna: Egy filológiai láncszem képekben. Elmélkedések egy Tragédia szövegmódosulásáról, valamint a filológia és muzeológia kapcsolatáról
 • 13.30 – 13.45 Vita, a konferencia zárása

15.00 Megemlékezés a költő haláláról – egy-egy szál virág elhelyezése Madách Imre sírjánál.

Emlékbeszédet mond Praznovszky Mihály. Közreműködik Híves István, Csák István és Lucia Holováčová.